Ingår vägghållare till brandsläckare?

Ja, till samtliga brandsläckare ingår en vägghållare, i samma färg som brandsläckaren.

Fick du inte svar på din fråga?