Hur ska man göra när man säljer föremål med DNA märkning?

Det finns DNA märkning både med och utan möjlighet till överlåtelse.

Om produkten erbjuder möjlighet till överlåtelse, bör denna överlåtelse ske vid försäljning. Därmed avregistreras den gamla ägaren och istället registreras den nya ägaren.

Om produkten inte erbjuder möjlighet till överlåtelse, ska vid en försäljning alltid ett köpeavtal skrivas, eller åtminstone ett kvitto utfärdas, där DNA märkningen av produkten framgår så att både säljaren och köparen är medvetna om att produkten är DNA märkt. Vid stöld av ett föremål, som köptes med befintlig DNA märkning, bör Polisen informeras om DNA märkningen i polisanmälan med information om den i databasen registrerade ursprungliga ägaren.

Fick du inte svar på din fråga?