Hur säkra är dessa inkrypningsskydd? Kan tjuven bryta loss dem utifrån?

Det finns aldrig ett absolut skydd, och beroende på tillgång till kraftiga verktyg, hur högljudd inbrottstjuven kan arbeta och hur mycket tid inbrottstjuven har på sig, går allt att forcera. Men inkrypningsskyddet Rikamo har en kraftig konstruktion och erbjuder ett bra skydd som borde omöjliggöra de flesta inbrottsförsök.

Fick du inte svar på din fråga?