Hur registreras DNA-märkningen?

I paketet med DNA-märkningen ingår ett informationsblad med en tydlig beskrivning av registreringsförfarandet. I korta drag registrerar man sin unika och personliga märk DNA-kod ('DNA Vial code') på tillverkarens hemsida. Där registrerar man även samtliga föremål som man har märkt. Man kan när som helst lägga till fler, ta bort eller ändra de föremål man har registrerat.

Fick du inte svar på din fråga?