Hur långa är banden på reflexband Flash med LED, och är de elastiska?

Banden är ca 40 cm långa och ca hälften är elastisk band som man kan dra ytterligare ca 20 cm, så totallängden är max ca 60 cm.

Fick du inte svar på din fråga?