Hur lång är tömningstiden på 6 kg pulversläckaren Housegard 55A 233B C?

Hej Dick,

Tömningstiden på pulversläckaren Housegard 55A 233B C är 17 sekunder.

Med vänlig hälsning,

/Magnus

Fick du inte svar på din fråga?