Hur kopplar man samman Origo brandvarnare?

Hej,

Origo är väldigt enkla att sammankoppla, jag klistrar in snabbmanualen nedan.

Programmera:

 1. Nollställ först samtliga enheter.
  (håll inne testknappen i ca 16 sekunder tills röd LED blinkar
  snabbt, släpp testknappen och tryck 2 ggr på testknappen,
  varnaren ger ifrån sig ett tydligt pip och har nu återfått fabriksinställning)

 2. Ta ur batterierna ur samtliga enheter

 3. Sätt i batterier i huvudenheten samt en slavenhet
  (låt alla andra varnare vara batterilösa medan du programmerar)

 4. Sätt huvudenheten i programmeringsläge
  (håll inne testknappen i ca 7 sek tills röd LED lyser med fast sken)

 5. Tryck på testknappen på slavenheten och släpp så fort röd LED lyser. (ca 2 sek, huvudenhet och slavenhet blinkar snabbt i ett par sekunder)

 6. När slavenheten är sammankopplad med huvudenheten så tar du ut batterierna ur slavenheten.

 7. Sätt i batterier i nästa slavenhet som skall programmeras och upprepa steg 4-6. (gör likadant med alla slavenheter, på detta vis så får du aldrig oönskad signal från en annan slavenhet under programmering)

 8. När du programmerat klart alla enheter, tryck på testknappen på huvudenheten för att avsluta programmering (huvudenheten ger ifrån sig ett kort pip) eller vänta i 60 sekunder tills huvuden-

  heten automatiskt går ur programmeringsläge.


  Mvh Sarah

Fick du inte svar på din fråga?