Hur kan man fastbulta det här skåpet? Det finns inga hål.

Hej,

Ett datamediaskåp är avsett för att skydda innehållet vid brand, inte för att skydda innehållet från stöld. Man kan inte fastbulta detta datamediaskåp MBG 082 eftersom det skulle förstöra brandklassningen.

Med vänlig hälsning,

/Marc

Fick du inte svar på din fråga?