Hur fungerar det att ge temporär tillgång till nyckelgömman överallt? Kopplas nyckelgömman upp mot ett wi-fi nät eller går det endast att kommunicera med nyckelgömman via bluetooth, alltså när en är mindre en 10 meter från nyckelskåpet?

Nyckelgömman behöver inte kopplas upp mot WiFi utan den elektroniska koden skickas direkt från nyckelgömmans ägare / administratör till den som ska kunna öppna nyckelgömman via appen (mobiltelefonen). Mottagaren kan sedan öppna nyckelgömman genom att skicka koden via Bluetooth. Koden innehåller all information som nyckelgömman behöver, dvs även information om när koden ska fungera (datum, tid).

Fick du inte svar på din fråga?