Hur åldringsbeständig är DNA märkningen?

Själva DNA märkningen är extremt åldersbeständing och försvinner inte om den inte slits/nöts bort. Därför bör man applicera DNA märkningen helst i håligheter/skrovligheter där DNA märkningen är skyddad från slitage.

Den fluorescerande färgen mattas efter 3-5 år beroende på exponering till solljus. Därför bör man om möjligt applicera DNA märkningen på ställen som inte utsätts för direkt solljus.