Vi bygger nytt hus och undrar vad för lås byggaren har installerat. Nyckelnummret har bara 7 siffror. Är detta en indikation på att det är ett lås av lägre säkerhetsklass än det bästa ni har?

Hej Lars,

Det är omöjligt att säga utan att veta någonting mer om vilka lås det handlar om. Har du ytterligare information kring modellen eller en bild som du kan skicka till oss på nycklarna så borde vi kunna svara på din fråga förhoppningsvis.

Vänlig hälsning,
/Marc

Fick du inte svar på din fråga?