Har nödutrymningsarmaturen LEDONOMIC en självtestfunktion?

Svar ja, nödutrymningsarmaturen LEDONOMIC har en självtestfunktion.

Fick du inte svar på din fråga?