Har köpt en säkerhetsspärr Safe E. Kallas lås med låsarm enligt förpackningen. Jag skall använda den för en utåtgående terassdörr. Avståndet mellan dörr till karm är 30 mm. Jag behöver ytterligare två distanser. De är 68 mm långa. Går det att köpa sådana distanser separat?

Hej Ulf,

Här kan du köpa till extra distanser.

Med vänlig hälsning,

/Marc

Fick du inte svar på din fråga?