Glömt koden till nyckelgömman - hur gör jag?

Om nyckelgömman ABUS 787 är låst, kan man av säkerhetsskäl bara byta kod på ABUS 787 om man vet den rätta. Har man inte skrivit upp koden och glömt den, är enda alternativet att prova sig fram, alternativt bryta upp nyckelgömman.

Fick du inte svar på din fråga?