Gäller hemförsäkringen om en inbrottstjuv bryter upp nyckelgömman och med nyckeln tar sig in i bostaden?

Hej Carl,

Det finns inga försäkringskrav eller normer som reglerar användningen av nyckelgömmor. Men det innebär naturligtvis inte att man inte får använda nyckelgömmor, tvärtom ska man hellre gömma nyckeln i en låst nyckelgömma än att gömma nyckeln lös. Nyckelgömman ska dock gömmas ordentligt. Ett larmat utrymme borde också fungera bra.

Med vänlig hälsning,

/Marc

Fick du inte svar på din fråga?