Gäller ångerrätt för en kundspecifik beställning?

Kundspecifika beställningar som nycklar eller låscylinder med befintlig eller lika låsning är enligt våra Köpvillkor och med stöd av Lag om distandsavtal undantagna från ångerärtten.

Enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler under 2a kapitlet, 11 § Ångerrätt gäller inte för avtal som, punkt 3: avser en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel.

Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200559-om-distansavtal-och-avtal-utanfor_sfs-2005-59#K2

Fick du inte svar på din fråga?