Fungerar YOYOPower Control GSM med vilken mobiloperatör som helst? Jag hörde att alla operatörer utom 3 fungerade.

YOYOPower GSM kopplar upp sig till GSM-nät (2G) endast.
I Sverige har alla mobiloperatörer GSM-nät förutom operatören 3 (Hi3G). Därför kan inte YOYOPower GSM koppla upp till 3s nät eller till s k virtuella operatörer som använder sig av 3s nät t ex Hallon.
Observera även följande vid val av mobiloperatör / abonnemang:
  • SMS-tjänst behövs i abonnemanget / prisplanen. Man kan alltså inte använda SIM-kort som har abonnemang / prisplan som endast har "surf" t ex Telenor Extrakort
  • En del s k Tvillingkort/Extrakort har samma telefonnummer som Huvudkortet. SMS som skickas till sådana kort hamnar på Huvudkortet och kan alltså inte användas med YOYOPower GSM eller YOYOCam 3G Indoor.
  • SIM-kortet skall vara av standardstorlek. Formatet kallas "Mini" (alltså inte Micro eller Nano).
  • SIM-kortat måste ha ev PIN-kodslås avaktiverat.
Fick du inte svar på din fråga?