Fungerar Yale Linus med ASSA 2000, ASSA 2002, ASSA 8765 och ASSA 410 (med 360° vridning)?

Yale Linus i kombination med ett låshus där man behöver vrida nyckeln ett fullt varv (360°) för att låsa/ låsa upp, till exempel ASSA 2000, ASSA 2002, ASSA 8765 eller ASSA 410, ger vissa begränsningar i funktionen på Yale Linus om man använder nyckeln parallellt med Yale Access appen. Eftersom vredet inte snurrar när nyckeln vrids på 360° lås kommer Yale Linus inte att känna av rörelsen.

Om du har ett befintlig låshus med 360° vridning, rekommenderar Yale därför att man endast använder nyckeln endast i undantagsfall (för nödöppning) för att undvika följande problem:

 
Problem med låsindikering i appen vid användning av nyckeln

  • Låser man låset med nyckeln kommer på låsindikeringen i appen felaktigt visa grönt som i olåst, vilket är fel.
  • Låser man upp låset med nyckeln kommer låsindikeringen i appen felaktigt visa rött som i låst, vilket är fel.
  • Manövrerar man låset via appen kommer låsstatus uppdateras. En automatisk kalibrering kan krävas.

Användning av nyckel i kombination med Autolock-funktionen

Automatisk låsning bygger på att Yale Linus vet att låset har låsts upp. Om man regelbundet använder nyckeln rekommenderar Yale att man inte använder automatisk låsning då den inte fungerar felfritt i kombination med dessa låshus.

Användning av nyckel i kombination med kodlås

Om man låser låset med nyckel kommer det inte vara möjligt att låsa upp med kod på kodlåset. Använd bara mekaniska nyckel för nödöppning om ni samtidigt använder kod och kodlås.

Fick du inte svar på din fråga?