Fungerar det med två stycken Yale Doorman SmartLock Boxar till samma app? Tänkte en till huset och en till garaget som står en bit ifrån. Finns det annars en lösning att integrera ett lås till garaget?

Hej Ola,

Tack för ditt meddelande.

Jag misstänker att du refererar till Yale Doorman Smart Lock Box och app?

I så fall går det alldeles utmärkt att koppla två stycken Yale Doorman lås till en SmartLock Box. Du behöver alltså bara en SmartLock Box och sedan en SmartLock Modul till varje Yale Doorman lås (alltså 2 st). Man kan för övrigt koppla upp till sex stycken Yale Doorman lås till en SmartLock Box. Förtutsättningen är att alla Yale Doorman lås är inom räckhåll för SmartLock Boxen. Avståndet mellan Yale Doorman SmartLock Box och Yale Doorman låsen ska därför inte överskrida 25 m. Väggar och annat kan begränsa räckvidden ytterligare. 

Man kan även styra flera olika system, till exempel ett i hemmet och ett annat på kontoret och/eller fritidshuset, men eftersom varje system är knutet till ett eget konto behöver man logga in i det systemet man vill kunna styra, vilket kan vara lite omständigt.

Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,
/Marc

Fick du inte svar på din fråga?