Får man sätta upp en attrappskylt som upplyser om kameraövervakning?

Det finns ingen bestämmerlse eller lag som jag känner till som förbjuder detta. 

Fick du inte svar på din fråga?