Det står att räckvidden på radiovågorna är 20 meter, men hur påverkar väggar och dyl? Kan man exempelvis seriekoppla en brandvarnare i källaren/på vinden med en i huset?

Hej!

Avståndet som trådlös sammankopplade brandvarnare kan kommunicera med varandra beror på en rad faktorer och kan varierar från flera hundra meter i öppen terräng till några enskilda meter inomhus. Material och tjocklek på väggar och tak är den mest avgörande faktorn. Tunna trä- eller gipsväggar påverkar räckvidden knappast, medan tjocka betongväggar med järnarmeringar reducerar räckvidden väldigt mycket. Radiofrekvensen påverkar också räckvidden. Principiellt har frekvenser med längre våglängder lättare att tränga igenom objekt som väggar och tak, och därmed en längre räckvidd än frekvenser med kortare väglängder. 

Det man ska tänka på när man sätter en brandvarnare i en källare eller på en vind är att man har en annan brandvarnare i helt rak linje våningen ovan- eller nedanför så att signalen får så kort väg att färdas som möjligt. 

Mvh Sarah

Fick du inte svar på din fråga?