Är YOYOCam säker med hänsyn till intrång från utomstående?

Hej,

YOYOCam kommunicerar som standard endast med SMS/MMS över GSM/3G/4G, vilket får anses som säkra kanaler.

Mobilnätet har krypterad trafik, och med YOYOCam och med SMS/MMS-trafik finns inte heller någon uppkoppling till internet, eller någon molntjänst eller server inblandad, utan det är trafik från kundens mobil till/från kameran över operatörens mobilnät.

Kameran tar dessutom endast emot och reagerar bara på SMS-kommandon från registrerade mobilnummer (registrerade av kunden), inte på kommandon från okända mobilnummer.

Det finns möjlighet att manuellt aktivera mobildata för att kunna skicka bilder med e-post, och i det fallet finns en koppling till en e-postserver i nätet. Vi rekommenderar dock att MMS används, inte e-post. Inte av säkerhetsskäl utan för att det normalt är enklare och smidigare, samt billigare då ingen mobildata förbrukas.

Sammantaget så är nog YOYOCam så säker mot intrång som en övervakningskamera kan bli.

Med vänlig hälsning,

/Marc

Fick du inte svar på din fråga?