Är Yale Doorman ett godkänt lås?

Yale Doorman har testats och certifierats enligt SS 3522 i klass 3 och är därmed godkänt av Svenska Stöldskyddsförening (SSF) under följande förutsättningar: 

  1. Låset ska vara i bortasäkrat läge med advanced mode.
  2. Kodblockering och automatisk låsning ska vara aktiverat, så att bara nyckelbricka kan användas för att öppna dörren.

Det finns inget i regelverket som stödjer öppning utifrån med mobil eller kod, därför kan denna typ av elektromekaniskt lås inte bli certifierat för dessa typ av öppningsfunktioner. 

Observera att många försäkringsbolag inte längre har låskrav på dörrlås vilket innebär att Yale Doorman därmed är godkänt oavsett hur man använder det, dvs även med mobil och kod. Vi rekommenderar dock att man kontrollerar med din försäkringsrådgivare om vilka krav försäkringsbolaget stället på sin bostad.

Fick du inte svar på din fråga?