Är koldioxidsläckaren Housegard 5 kg 89B återfyllningsbar?

Ja, man kan fylla (ladda om) denna koldioxidsläckare.

Fick du inte svar på din fråga?