Är AutoSock godkänt i Norge?

I Norge är det krav på att snökedjor av stål ska finnas i alla typer av fordon som har en totalvikt över 3500 kg och då är inte AutoSock godkända som ersättning till dessa.

Dock är AutoSock alltid utmärkt som ett komplement till snökedjor.

Fick du inte svar på din fråga?