Är AutoSock godkänt i Alperna?

AutoSock är TÜV godkänd som ersättning för snökedjor i många länder såsom exempelvis Tyskland, Frankrike och Italien.

Tydliga undantag är Schweiz och Österrike där dom ännu inte är godkända.

I Österrike krävs det snökedjor enligt normen 5117, och där är AutoSock inte inte som ersättning för stålkedjor.

AutoSock är godkänd enligt normen 5121, men den är ännu inte antagen av transportstyrelsen i Österrike.

Fick du inte svar på din fråga?