Är alla lås här godkända?

Hej,

Svaret beror lite på vad som menas med "godkända lås".

En produkt anses i regel att vara godkänd om den har testats och certifierats av ett akkrediterat testinstitut i enlighet med gällande standarder och normer (till exempel SS eller EN), till exempel RISE (Research Institutes of Sweden, f d Sveriges Provningsanstalt) eller SBSC (Sveriges Brand- och Säkerhetscertifiering).

Observera att många standarder och normer är indelade i olika klasser och att ett godkännande endast gäller respektive klass. Om en produkt har testats och certifierats enligt gällande standarder och normer framgår det tydligt på produktsidan. 

Att en produkt är godkänd en viss standard eller norm innebär dock inte per automatik att produkten är godkänd av försäkringsbolagen, dessutom kan försäkringsvillkoren skiljer sig mellan olika försäkringstagare och även mellan olika användningsområden. Därför är det i många fall omöjligt att generalisera om en produkt är godkänt av försäkringsbolagen eller inte. Vi rekommenderar därför alltid att man kollar med sitt försäkringsbolag kring sina individuella försäkringsvillkor.

Mvh

Magnus

Fick du inte svar på din fråga?