Tillhållarlåshus

Ett tillhållarlås är ett lås där låsenheten sitter i själva låshuset. Ett tillhållarlås monteras ofta som en komplettering över eller under det befintliga låset för ökad säkerhet, och kallas därför även överlås eller underlås. Vanligast är 7- eller 9-tillhållarlås (med 7 eller 9 stiftar).

Vid val av lämpligt tillhållarlåshus är det viktigt att har koll på låshusets dorndjup, låsstolpens symmetri och dörrens hängning. Läs mer om tillhållarlåshus i vår guide om låshus och slutbleck.

I ytterdörrar är det ur försäkringssynpunkt i regel viktigt att ha ett godkänd låshus i klass 3 eller högre.

Vi kan inte hitta produkter som matchade urvalet.