Dörrtrycken

Dörrtrycken eller dörrhandtag finns i ett stort antal olika utseenden, med olika ytbehandlingar och till viss del även olika funktioner. 

Vissa dörrtrycken har en returfjäder, som trycker upp ett nertryckt handtag till utgångsläget. I ett handtag utan returfjäder är det fjädern i låshuset som trycker upp handtaget igen, detta sliter dock betydligt mer på låshuset varför ett dörrhantag med returfjärder är att föredra.

Vi kan inte hitta produkter som matchade urvalet.