If Säkerhetsbutikens guider

If Säkerhetsbutikens diverse säkerhetsguider hjälper dig att göra medvetna och korrekta val.

  • Vilken produkt ska jag välja?
  • Vilka lagkrav ställs?
  • Vad betyder alla benämningar?
  • Vilka krav ställer försäkringsbolaget?
  • Vad ska jag tänka på innan semestern? 

 

Innehåll

 

Guider om inbrottsskydd

Guide om inbrottsskydd

I guiden om inbrottsskydd har vi sammanställt diverse tips och råd från bland annat Polisen, försäkringsbolagen och säkerhetskoncernen ASSA. Tänk som tjuven och undvik ett inbrott!

Låsguiden

I låsguiden förklarar vi vilka delar ett lås består av (låshus, cylinder mm) samt hur du på bästa sätt underhåller dina lås.

Guide om låscylinder

I vår guide om låscylinder kan du lära dig mer om låscylinder, till exempel vilka olika typer av låscylinder som finns och till vilka användningsområden, hur en låscylinder monteras och vilken tillbehör som kan behövas, till exempel cylinderringar och cylinderförlängare.

Guide om låshus

I vår guide om låshus kan du läsa mer om låshusets olika beståndsdelar, skillnaden mellan cylinderlåshus och tillhållarlåshus samt mellan fall och regel och vilka mått du bör ta reda på om du vill byta ut ett befintligt låshus.

Guide om spanjoletter

En spanjolett är en låsskena för fönster och fönsterdörrar (balkongdörrar, altandörrar, skjutdörrar). Skenan kopplar handtaget till kolvar längst ner och högst upp på fönstret för att få en bättre fasthållning. Man skiljer mellan låsbara och icke-låsbara spanjoletter. Spanjoletter kan ha olika kolvtyper från kilkolv till hakregel för bästa säkerhet.

Låsningsalternativ till icke-låsbara spanjoletter

Om du ska installera nya handtag och lås på din altandörr, balkongdörr, fönsterdörr eller fönster som har en icke-låsbar spanjolett, hittar du låsnings- och installationsalternativen i denna guide.

Låsningsalternativ till låsbara spanjoletter

Om du ska installera nya handtag och lås på din altandörr, balkongdörr, fönsterdörr eller fönster som har en låsbar spanjolett, hittar du låsnings- och installationsalternativen i denna guide.

Hängning av dörrar och fönster

Många dörrlås, fönsterlås, handtag och andra låsprodukter till dörrar och fönster finns i olika utföranden, beroende på om dörren eller fönstret är inåtgående eller utåtgående och om dörren eller fönstret är vänsterhängt eller högerhängt. Läs denna guide för att ta reda på vilken dörr eller fönster du har.

Smart hemsäkerhet

Smart hemsäkerhet beskriver ett användningsområde som omfattar olika uppkopplade säkerhetsprodukter till hemmet som kan övervakas och styras via en mobil eller dator. Användningsområden är många och omfattar bland annat brandskydd, inbrottsskydd, kameraövervakning, klimat, belysning, skydd mot vattenskador med flera.

Larmguiden

I larmguiden får du en komplett överblick över larmets fördelar och beståndsdelar. 

Kameraövervakningsguiden

Kameraövervakning är ett effektivt sätt att förebygga brottslighet som inbrott, stöld och vandalism. I vår kameraövervakningsguide går vi igenom olika produktegenskaper för övervakningskameror och lagliga aspekter kring kameraövervakning, som regleras av Kameraövervakningslagen samt dataskyddsförordningen.

Guiden om låssystem

I guiden om låssystem beskriver vi bland annat uppbyggnaden av låssystem samt skillnader mellan system utan kopieringsskydd, registrerade (spärrade) system samt patenterade (juridisk skyddade) system.

Guide om säkerhetsdörrar

I vår guide om säkerhetsdörrar kan du läsa om inbrotts- och brandklassning samt ljudisoleringen av säkerhetsdörrar, vilka lås som är används i säkerhetsdörrar samt hur en installation av säkerhetsdörrar går till.

Checklista inför semestern

Om du har prickat av punkterna i vår checklista inför semestern, behöver du inte längre oroa dig under semestern att huset står tomt när du kommer hem. 

Rabatt på försäkringspremien

Vissa säkerhetsprodukter som spårsändare och rattlås kan ge rabatt på försäkringspremien. Läs mer i denna guide om du vill veta vilka produkter som ger rabatt och hur mycket.

Krav från försäkringsbolag

Försäkringsbolagen ställer både generella och särskilda aktsamhetskrav som del av försäkringsavtalet, och för att ditt försäkringsskydd ska gälla är det viktigt att du följer dessa krav.

Skyddsklasser

Skyddsklasser visar hur det mekaniska inbrottsskyddet ska vara utformat för att förhindra inbrott. Skyddsklasserna är graderade 1, 2 och 3, där 3 har de högsta kraven.

  

Guider om stöldskydd

Guide om stöldskyddsmärkning

Stöldskyddsmärkning är ett mycket effektivt sätt att avskräcka från stölder och att klara av stölder och få tillbaka stöldgodset. Med hjälp av stöldskyddsmärkning kan nämligen upphittat stöldgod kopplas till rapporterade stölder, och på så sätt riskerar dem som hittats med stöldgods att fällas för inbrott, stöld och / eller häleri - en risk som de flesta tjuvar helst undviker.

Guide om kassaskåp

Det finns en uppsjö olika skåptyper såsom värdeskåp, värdeförvaringsskåp, kassaskåp, dokumentskåp, digitalmediaskåp med mera. Vår skåpguide hjälper dig att hitta rätt i skåpdjungeln.

Guide om spårsystem

Med en spårsändare eller ett certifierad spårsystem kan du se var bilen, båten, motorcykeln, anläggningsmaskinen eller annan ägodel befinner sig. I vår guide om spårsystem förklarar vi bland annat vilka positioneringsteknologier som finns, viktiga funktioner och produktegenskaper för spårsändare samt certifiering av spårsystem.

Guide om fordonslås

Cyklar, mopeder, motorcyklar, skoter, bilar och båtar är ofta utsatta för stöld och stöldförsök - och ett bra godkänt lås är fortfarande det mest effektiva skyddet mot stöld. I vår guide går vi igenom olika låstyper, normer och vilka krav och rekommendationer Stöldskyddsföreningen och försäkringsbolagen ställer.

  

Guider om brandskydd

Guide om brandsläckning

En introduktion till brandsläckning, som innehåller information om brandteori, brandklassarna samt olika släckmedel och släckteknik.

Guide om brandvarnare

Guiden hjälper dig att hitta rätt typ (joniserande eller optisk, sammankopplingsbar eller inte) och antal brandvarnare för ditt hem, samt några råd om montage, underhåll och återvinning.

Guide om olika typer av brandvarnare

Det finns ett stort antal olika brand- och gasvarnare på marknaden, och alla har sina för- och nackdelar. För att du ska enklare kunna hitta den brandvarnare eller gasvarnare som passar bäst, har vi sammanställt de viktigaste typerna här: 

Guide om sammankopplingsbara brandvarnare

Sammankopplingsbara brandvarnare rekommenderas till samtliga bostäder över 65 kvm. Men det finns några viktiga produktegenskaper som utgör väsentliga skillnader mellan olika typer av sammankopplingsbara brandvarnare som bör beaktas vid val av brandvarnaresystem.

Installation av brandvarnare

För att en brandvarnare ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att den installeras korrekt. I den här guiden går vi igenom hur man installerar en brandvarnare i tak, i lutande tak samt i tak med takbjälkar samt på vägg.

Batterier och batteritiden i brandvarnare

Brandvarnare drivs i regel av batterier, och det är viktigt att känna till att det finns stora skillnader gällande batteritiden för olika batterityper och brandvarnare.

Guide om brandsläckare

Läs mer om vilka släckmedel som finns (pulversläckare, skumsläckare, koldioxidsläckare och vatten), samt vilka storlekar och effektivitetsklassar, allt fö att kunna hitta rätt brandsläckare för dina behov.

Om det börjar brinna

Lär dig hur du ska agera om det trots allt skulle börja brinna. Kunskap som kan rädda (ditt) liv.

  

Guider om personlig säkerhet

Barnsäkerhetsguiden

I vår barnsäkerhetsguide beskriver vi dem största farorna för små barn i åldrarna 0-6 månader, 6 månader - 3 år samt för barn över tre år, kopplat till tips på hur du avsevärt kan minimera risken för olyckor.

Guide om reflexer

I vår guide om reflexer beskriver vi hur en reflex fungera, hur man ska ta hand om sina reflexer samt klassning av reflexerna.

Guide om ficklampor

Denna guide om ficklampor som gäller omfattar pennlampor och pannlampor ska hjälpa dig att förstå skillnader mellan olika modeller avseende ljuskälla, ljusstyrka, ljuslägen, brinntid, energikälla och konstruktion.

Guide om flytutrustning

Val av rätt flytväst beror på simkunnighet, användningsområdet, storlek/passform och personlig smak. I vår guide om flytutrustning går vi igenom skillnaden mellan räddningsvästar, flytvästar och flytkläder och säkerhetsutrustning och fördjuper oss i uppblåsningsbara flyt- och räddningsvästar.

Lathund för en säker semesterresa

Skydda dig från ficktjuvar och bedragare när du är på semesterresan, utomlands och hemma i Sverige genom att följa våra tips.

  

Övriga guider

Flyttguiden

Att flytta är ett ypperligt tillfälle att se över brandskydd, inbrottsskydd och vid behov barnsäkerheten i sitt nya hem. I vår flyttguide får du konkreta tips.

Skyltguiden

Vår skyltguide hjälper dig att hitta rätt skyltning bland vanliga, efterlysande och taktila varningsskyltar, påbudsskyltar, förbudsskyltar, informationsskyltar med mera, utifrån eventuella ansvar för arbetsgivare och fastighetsägare.

Batteriguiden

Fler och fler produkter drivs av batterier och i vår batteriguider hjälper vi dig att hitta rätt batteri till dina säkerhetsprodukter.

Guide om fukt- och vattenskador

Vattenskador leder nästan alltid till stora ekonomiska kostnader, allvarliga hälsokonsekvenser och praktiska besvär under lång tid i samband med saneringen. I vår guide om vattenskador belyser vi orsaker av och risker med vattenskador och ger konkreta tips hur man kan förebygga dem.

Ytbehandlingar

Ytbehandlingar fyller i huvudsak följande tre syften: skydd, funktion och estetik.

Normer, klasser och standarder

 

   

Lagar och bestämmelse

IP klassning

IP står för "International Protection" och är en kapslingsklass för elektriskt material, dvs hur väl elektriska och elektroniska produkter står emot vatten och damm. I denna guide förklarar vi vad de olika IP-klasserna betyder.

Lag om skydd mot olyckor

Här hittar du relevanta utdrag från Lagen om skydd mot olyckor (LSO), för att du ska själv ska kunna läsa och tolka lagtexten.

Ordningslag

Här hittar du relevanta utdrag från Ordningslagen, för att du ska själv ska kunna bilda dig en egen uppfattning om lagens innehåll.

Kamerabevakningslagen

Här hittar du relevanta utdrag från Kamerabevakningslagen (KbL), för att du ska själv ska kunna läsa och tolka lagtexten.