JavaScript seems to be disabled in your browser.
Du måste ha JavaScript aktiverat i din webbläsare för att kunna använda funktionaliteten på denna hemsida.

Guider och checklistor

If Säkerhetsbutikens guider

 

  • Vilken produkt ska jag välja?
  • Vilka lagkrav ställs?
  • Vad betyder alla benämningar?
  • Vilka krav ställer försäkringsbolaget?
  • Vad ska jag tänka på innan semestern?

If Säkerhetsbutikens diverse säkerhetsguider hjälper dig att göra medvetna och korrekta val.

  

Guider om inbrottsskydd

Guide om inbrottsskydd

Guide om inbrottsskydd

I vår guide om inbrottsskydd har vi sammanställt diverse tips och råd från bland annat Polisen, försäkringsbolagen och säkerhetskoncernen ASSA. Tänk som tjuven och undvik ett inbrott!

Krav från försäkringsbolag 

Krav från försäkringsbolag

Försäkringsbolagen ställer både generella och särskilda (aktsamhets-) krav som del av försäkringsavtalet, och för att ditt försäkringsskydd ska gälla är det viktigt att du följer dessa krav.

Krav från försäkringsbolag

Skyddsklasser

Skyddsklasser visar hur det mekaniska inbrottsskyddet ska vara utformat för att förhindra inbrott. Skyddsklasserna är graderade 1, 2 och 3, där 3 har de högsta kraven.

Låsguiden

Låsguiden

I Låsguiden förklarar vi vilka delar ett lås består av (låshus, cylinder mm) samt hur du på bästa sätt underhåller dina lås.

Larmguiden Larmguiden

I Larmguiden får du en komplett överblick över larmets fördelar och beståndsdelar. 

Guide om låssystem Guiden om låssystem

I Guiden om låssystem beskriver vi bland annat uppbyggnaden av låssystem samt skillnader mellan system utan kopieringsskydd, registrerade (spärrade) system samt patenterade (juridisk skyddade) system. 

Skäpguiden

Skåpguiden

Det finns en uppsjö olika skåptyper såsom värdeskåp, värdeförvaringsskåp, kassaskåp, dokumentskåp, digitalmediaskåp med mera. Vår skåpguide hjälper dig att hitta rätt i skåpdjungeln. 

Säkerhetsdörrar Säkerhetsdörrar

Läs mer om klassning av säkerhetsdörrar, samt titta på ett stort antal referensdörrar, allt från enkla standarddörrar till specialtillverkade säkerhetsdörrar med speglar i gammal stil.

 

Guider om brandskydd

Guide om brandsläckning

En introduktion till brandsläckning, som innehåller information om brandteori, brandklassarna samt olika släckmedel och släckteknik.

Guide om brandvarnare Guide om brandvarnare

Guiden hjälper dig att hitta rätt typ (joniserande eller optisk, sammankopplingsbar eller inte) och antal brandvarnare för ditt hem, samt några råd om montage, underhåll och återvinning.

Guide om brandsläckare Guide om brandsläckare

Läs mer om vilka släckmedel som finns (pulversläckare, skumsläckare, koldioxidsläckare och vatten), samt vilka storlekar och effektivitetsklassar, allt fö att kunna hitta rätt brandsläckare för dina behov.

Om det börjar brinna Om det börjar brinna Lär dig hur du ska agera om det trots allt skulle börja brinna. Kunskap som kan rädda (ditt) liv.

  

Övriga guider

Kameraövervakning

Kameraövervakningsguiden

Kameraövervakning är ett effektivt sätt att förebygga brottslighet som inbrott, stöld och vandalism. Men det finns en rad lagar och bestämmelser som LAK och PuL som reglerar kameraövervakningen i minsta detalj, och att inte följa dessa regler kan stå dig dyrt. I vår kameraövervakningsguide får du en första fingervisning.

Resesäkerhetsguiden Checklista inför semestern

Om du har prickat av punkterna i vår checklista inför semestern, behöver du inte längre oroa dig under semestern att huset står tomt när du kommer hem. 

Resesäkerhetsguiden Lathund för en säker semesterresa

Skydda dig från ficktjuvar och bedragare när du är på semesterresan, utomlands och hemma i Sverige genom att följa våra tips.

Barnsäkerhetsguiden Barnsäkerhetsguiden

I vår barnsäkerhetsguide beskriver vi dem största farorna för små barn i åldrarna 0-6 månader, 6 månader - 3 år samt för barn över tre år, kopplat till tips på hur du avsevärt kan minimera risken för olyckor.

Flyttguiden

Flyttguiden

Att flytta är ett yppligt tillfälle att se över brandskydd, inbrottsskydd och eventuellt barnsäkerheten i sitt nya hem. I vår flyttguide får du konkreta tips.

Skyltguiden

Skyltguiden

Vår skyltguide hjälper dig att hitta rätt skyltning bland vanliga, efterlysande och taktila varningsskyltar, påbudsskyltar, förbudsskyltar, informationsskyltar med mera, utifrån eventuella ansvar för arbetsgivare och fastighetsägare.

Båtsäkerhet

Säkerhetshandbok för båtägare (Öppnas som PDF i nytt fönster)

Försäkringsbolagets If har givit ut denna handbok med en lång rad goda råd gällande båtsäkerhet.

Första hjälpen

Checklista till skydd mot olyckor

En enkel 10-punkts lista för att underlätta för företag att uppfylla kraven som ställs i Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Kan ni svara ”JA” på samtliga tio punkter har ni tagit ett stort och viktigt steg mot en säker arbetsplats. 

Batteriguiden 

Guide om batterier

Fler och fler produkter drivs av batterier och i vår batteriguider hjälper vi dig att hitta rätt batteri till dina säkerhetsprodukter.

Guide om flytutrustning

Guide om flytutrustning

Guide om flytutrustningen förklarar bland annat skillnader mellan flyt- och räddningsväst samt diverse specialvästar, ger serviceråd och förklarar vad Newton-klasser är för någonting

 

IP klassning

IP står för "International Protection" och är en kapslingsklass för elektrisk material, dvs hur väl elektriska och elektroniska produkter står emot vatten och damm. 

 

Lagar och bestämmelse

Paragraf

Lag om skydd mot olyckor

Här hittar du relevanta utdrag från Lagen om skydd mot olyckor, för att du ska själv ska kunna läsa och tolka lagtexten.
Paragraf

Ordningslag

Här hittar du relevanta utdrag från Ordningslagen, för att du ska själv ska kunna bilda dig en egen uppfattning om lagens innehåll.
Paragraf

Lag om allmän kameraövervakning (LAK)

Här hittar du relevanta utdrag från Lagen om allmän kameraövervakning (LAK), för att du ska själv ska kunna läsa och tolka lagtexten.