Guide om stöldskyddsmärkning

Stöldskyddsmärkning

Stöldskyddsmärkning är ett mycket effektivt sätt att avskräcka från stölder och att klara av stölder och få tillbaka stöldgodset. Med hjälp av stöldskyddsmärkning kan nämligen upphittat stöldgod kopplas till rapporterade stölder, och på så sätt riskerar dem som hittats med stöldgods att fällas för inbrott, stöld och / eller häleri - en risk som de flesta tjuvar helst undviker.

Det finns olika typer av stöldskyddsmärkning på marknaden, och många produkter på marknaden innehåller flera av dessa för bästa möjliga stöldskydd:

Rekommenderade produkter inom stöldskyddsmärkning

Upptäck hela vårt sortiment av stöldskyddsmärkning.

DNA-märkning

DNA är förkortningen för DeoxyriboNucleic Acid (eller deoxiribonukleinsyra på svenska) och är det kemiska ämnet som bär den genetiska informationen i samtliga av världens kända organismer. Man skiljer mellan organisk (äkta) och kemisk framställt DNA. DNA åldras inte och erbjuder därmed  den forensiska möjligheten att kunna identifiera ett märkt föremål även efter många år. DNA blandas i en fluorescerande vätska och appliceras på stöldbegärliga föremål med en liten pense eller med en sprayflaskal. Om Polisen eller andra myndigheter upphittar stöldgods lyser de med en UV-lampa och har då möjlighet att se om ett föremål är märkt med DNA eller inte.

Det finns några viktiga produktegenskaper som kan skilja sig mellan olika produkter:

  • Färg på den fluorescerande vätskan, bland annat finns DNA märknig med rödrosa, gul och blå färg. Färgen visas endast i UV-ljus, som Polisen och andra myndigheter är utrustade med. Blå färg på den fluorescerande vätskan har en dålig synlighet eftersom det mesta lyser blått i UV-ljus, exempelvis fibrer på kläder, damm etc. vilket gör det oerhört svårt för Polisen att upptäcka en eventuella märkning. Gul färg har en bättre synlighet, och den bästa synligheten har en rosaröd färg eftersom det inte finns något annat material som lyser i denna färg i UV-ljus. Sammanfattningsvis ska en DNA märkning helst vara osynlig på föremålet där den har applicerats, inte minst på estetiskt värdefulla föremål som konst, möbler eller klockor, men ska synas tydlig när Polisen eller någon annan letar efter den med en UV-lampa.
  • Viskositet på vätskan, dvs hur "tunn" eller "tjock" vätskan är. En vätska med låg viskositet uppfattas som "tunn" och syns och känns inte eller bara lite när den har applicerats, medan en vätska med hög viskositet uppfattas som "tjock" och syns och känns tydlig när den har applicerats. Vätskan viskositet avgör även hur många märkningar en flaska räcker till, en produkt med en låg viskositet (tunn vätska) räcker till betydligt fler märkningar än en vätska med hög viskositet (tjock vätska).
  • Innehåll - DNA märkning kommer i regel i konsumentförpackningar om 5 ml eller 3 ml, till företag och industri finns även större förpackningar med upp till 400 ml.
  • Antal märkningar, och därmed även antal föremål som kan märkas, beror på innehållet och vätskans viskositet, och kan variiera från 25 till flera tusen foremål.
  • Certifiering, produkten ska vara godkänd enligt gällande standard SSF 1098 Utgåva 1 samt PAS 820.

Läs mer om skillnader mellan olika DNA-märkprodukter på marknaden.

 

Mikropunkter

Mikropunkter är mikroskopiskt små plättar med en diameter på ca 1 mm som har en unik kod. Mikropunkterna blandas i en vätska, oftast DNA märkvätska, och appliceras tillsammans med vätskan. En flaska DNA-märkning med mikropunkter innehåller några hundra mikropunkter. 

Koderna kan avläsas med hjälp av ett portabelt mikroskop och sedan kopplas till ägaren på samma sätt som DNA-märkning, dvs genom en databas. Observera dock att Polisen i Sverige inte är instruerad att leta efter mikropunkter och inte heller är utrustat med mikroskop för att kunna göra detta - därför är det inte säkert att mikropunkter idag bidrar avsevärt till att klara upp stölder.

Enklare mikropunkter är gjorda av plast medan mer avancerade mikropunkter är gjorda i metall. Den stora fördelen med metall är att den är värmebeständig och därmed hållbar, och att det inte går att förstöra mikropunkter i metall med en tändare, vilket enkelt kan göras med en mikropunkter i plast.

Även om mikropunkter är väldigt små, kan man både se och framförallt känna dem, därför rekommenderas att använda mikropunkter endast på föremål eller på ställen där det inte spelar någon större roll, till exempel på båtmotorer, verktyg med mera.

 

Etsning

Etsning är ett effektivt sätt att märka föremål eller ställen där det kan vara svårt att få DNA märkning att fästa, framförallt på släta ytpr som glas eller metall. Bilrutemärkning och cykelmärkning är två vanliga användningsområden för stöldskyddsmärkningar som använder etsning. Vit etsning etsas ett unikt nummer på föremålet som ska stöldskyddsmärkas. En etsning syns tydlig och kan inte tas bort. 

 

Klistermärken

En enklare typ av stöldskyddsmärkning är klistermärken, som är svåra att ta bort. Klistermärken uppfyller två funktioner, dels innehåller de själva märkningen i form av ett unikt nummer eller en unin kod (t ex en QR kod), dels information om databasen där den rätta ägaren är registrerad, och dels har klistermärket en avskräckande effekt.

 

Transponder

Transponder är små elektroniska komponenter som tar emot och skickar ut en signal. Transpondrar är så kallade passiva komponenter, vilket innebär att de inte behöver något batteri. För stöldskyddsmärkning används små RFID transponder, som är bara några millimeter stora och absolut vatten- och smutstäta, och som därmed kan döljas på många olika ställen.

 

Dekaler

Dekaler är en viktig del i stöldskyddsmärkningen, eftersom de informerar tjuvarna om märkningen och har en avskräckande effekt.

 

Registering

Det som alla stöldskyddsmärkningstyper ovan har gemensamt är att man måste registrera de märkta föremål i en databas. Det är viktigt att man väljer godkända produkter där registreringen sker i en databas som Polisen, Tullverket och andra myndigheter använder sig av.

 

Fler guider

Mer information

KVill du veta mer om inbrottskydd och stöldskydd, då kan vi rekommenderar följande guider:

Läs gärna mer i våra övriga säkerhetsguider.