Guide om slutbleck

Låshus

Slutbleck monteras i dörrkarmen för att höja slitagemotståndet vid öppning och stängning av dörren och för att försvåra inbrottsförsök. I vår guide om slutbleck förklarar vi slutbleckets olika delar och ger en tydlig överblick över samtliga mått så man enkelt kan identifiera ett passande slutbleck.

 

Vid val av passande slutbleck bör man beakta följande:

  • Slutblecket måste vara passa till låshuset som finns i dörren. Det är antal och placeringar på fall och kolvar som måste passa till varandra.
  • Slutbleckets plösmått, dvs avståndet mellan dörrkarmens ytterkant till urtaget i slutblecket, måste passa till dörrens tjocklek och låsets placering i dörren.
  • Köp ett godkänt slutbleck när krav på godkänd låsenhet föreligger, till exempel vid ytterdörrar.

 

Innehåll

 

Slutbleckets delar

Ett slutbleck, utanpåliggande eller infällt i karmen, höjer slitagemotståndet vid öppning och stängning samt försvårar inbrottsförsök. 

Slutbleck  

Framkant
Kantvalsad för låg friktion mellan slutbleck och låsets fallkolv.

Justerläppar
För att kunna justera rätt listtryck.

Stödskruvar
För att eliminera svikt i karm.

Kappa
För att koppla ihop slutbleck och hakrege.

Bom
För att motstå högra brytkrafter och väsentligt öka inbrottsskyddet.

Snedställda skruvar
För att skydda regel mot fysiskt angrepp och manipulation.

Viktiga mått

  • A - Slutbleckets bredd
  • B - Plösmått: Måttet från ytterkanten in till urtaget i slutblecket 
  • C - Mått från slutbleckets framkant till skruvhålens mitt
  • D - Mått från slutbleckets underkant till skruhålens mitt
  • E - Slutbleckets längd (eller höjd)

 

Slutbleck till Connectlås

Slutbleck ASSA 1487 och ASSA 1489 passar till samtliga låshus i Connect-serien t ex ASSA 2002 Connect, ASSA 310 Connect, ASSA 311 Connect, ASSA 410 Connect, ASSA 411 Connect, ASSA 309 Connect, ASSA 313 Connect, ASSA 340 Connect,  ASSA 510 Connect, ASSA 2500 Connect, ASSA 640 Connect, ASSA 810 Connect, ASSA 811 Connect, Yale Doorman med flera.

Modell      Godkänt   A - Bredd
(i mm)
 B - Plös
(i mm)
C
(i mm)
D
(i mm)
E - Längd
(i mm)
F - Djup
(i mm)
1487-1 Ja Plant 40,0 13,5 20,5 16,5 200 25,5
1487-2 Ja Plant 40,0 16,5 23,5 16,5 200 25,5
1487-3 Ja Plant 43,5 20,0 27,0 16,5 200 25,5
1487-4 Ja Plant 45,0 21,5 28,5 16,5 200 25,5
1487-5 Ja Vinkel 29,5 5,5 18,5 11,0 200 24,5
1487-9 Ja Plant 25,0 6,0 12,5 12,5 245 33,0
1487-11 Ja Plant 40,0 13,5 - 18,5 28,0   200 28,0
1487-12 Ja Plant 43,5 17,0 - 22,0     200 28,0
1487-13 Ja Plant 45,0 18,5 - 23,5     200 28,0
1489-11 Ja Plant 40,0 12,0 - 18,0 40,5 8,5 200 25,5
1489-12 Ja Plant 45,0 17,0 - 23,0 45,4 13,5 200 25,5

 

Slutbleck till modullås och tillhållarlås

Slutbleck ASSA 1887-1 - 1887-5 passar till ASSA 90001, ASSA 90002, 9787, ASSA 8765, ASSA 7787, ASSA 9788, ASSA 8000, ASSA 8001 med flera.

Modell      Godkänt   A - Bredd
(i mm)
 B - Plös
(i mm)

(i mm)
D
(i mm)
E - Längd
(i mm)
1887-1 Ja Plant 40 12,5     200
1887-2 Ja Plant 40 15,5     200
1887-3 Ja Plant 43,5 19     200
1887-4 Ja Plant 45 20,5     200
1887-5 Ja Vinkel 30 4,5     200

 

Slutbleck till tillhållarlåshus

Följande slutbleck passar till lås till smalprofildörrar, till exempel ASSA 13787 och ASSA 90003

Modell      Godkänt   A - Bredd
(i mm)
 B - Plös
(i mm)
C
(i mm)
D
(i mm)
E - Längd
(i mm)
1887-9 Ja Plant 25,0       245

 

Följande slutbleck passar till ASSA 131B7, ASSA 309, ASSA 379 m fl

Modell      Godkänt   A - Bredd
(i mm)
 B - Plös
(i mm)
C
(i mm)
D
(i mm)
E - Längd
(i mm)
2301 Ja Plant 30,0       150
2303 Ja Vinkel         150

 

Följande slutbleck passar till ASSA 479, ASSA 90002 m fl

Modell      Godkänt   A - Bredd
(i mm)
 B - Plös
(i mm)

(i mm)
D
(i mm)
E - Längd
(i mm)
2401 Ja Plant 37,0       150
2403 Ja Vinkel 29 x 27       150

 

Följande slutbleck passar till ASSA 40B7 (höger) samt ASSA 780 (vänster)

Modell      Godkänt   A - Bredd
(i mm)
 B - Plös
(i mm)
C
(i mm)
D
(i mm)
E - Längd
(i mm)
2411 Nej Plant 37,0       216
2413 Nej Vinkel 29 x 27       216

 

Följande slutbleck passar till ASSA 40B7 (vänster) samt ASSA 780 (höger)

Modell      Godkänt   A - Bredd
(i mm)
 B - Plös
(i mm)
C
(i mm)
D
(i mm)
E - Längd
(i mm)
2421 Nej Plant 37,0       216
2423 Nej Vinkel 29 x 27       216

 

Följande slutbleck passar till ASSA 237, ASSA 249

Modell      Godkänt   A - Bredd
(i mm)
 B - Plös
(i mm)
C
(i mm)
D
(i mm)
E - Längd
(i mm)
2221 Ja Plant 25,0       225

 

Slutbleck till innerdörrlås

Följande slutbleck passar till Abloy 414, Abloy 2014, Abloy 2016

Modell      Godkänt   A - Bredd
(i mm)
 B - Plös
(i mm)
C
(i mm)
D
(i mm)
E - Längd
(i mm)
0045 Ja Plant 25,0       225

 

Elslutbleck

Elslutbleck underlättar snabb passage och är den produkt som används mest inom elektrisk låsning. Elslutblecket kan vara konstruerat så att dörren är låst eller olåst i strömlöst läge. Olika typer av elslutbleck används t.ex. för enklare intern låsning i kontorsmiljö, som daglåsning och intern låsning inom offentliga fastigheter, kontor, industri, handel och i gemensamma utrymmen inom bostadssektorn, eller där höga krav ställs på passagefrekvens, utrymning eller brythållfasthet.

 

Fler guider om lås

Mer information

Vill du lära dig mer om lås och dess olika beståndsdelarsamt låsklasser och låsunderhåll? Då kan vi rekommenderar våra övriga guider: