Guide om inbrottsskydd

Inbrottsskydd

Bostadsinbrotten av idag är inte längre impulsstyrda handlingar av desperata missbrukare. De är resultat av noggran planering i flera steg. Den professionelle inbrottstjuven tar hänsyn till riskerna och väljer med precision ut sitt område och sina objekt med hjälp av satellitbilder, flygfoton och personliga observationer. Det går att hitta mönster i tjuvarnas tillvägagångssätt - dvs vanliga ingångsvägar, genomsökningsmetoder och försäljningskanaler. Dessa rön har resulterat i ett digert material av tillämpad forskning i form av tips och råd om brottsförebyggande åtgärder. 

Med rätt kunskap, insikt, och utrustning kan du göra mycket för att minimera risken att just ditt hem råkar ut för ett inbrott. Vi har därför sammanställt de mest effektiva råden från Polisen, Brottsförebyggande rådet (Brå), Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) samt försäkringsbolagen. 

 

Illustration av en villa med bra skalskydd och inbrottsskydd

Illustration av villa med bra skalskydd och inbrottsskydd

 

1. Upprätta ett starkt fysiskt inbrottsskydd

Ett starkt fysiskt skalskydd är det absolut mest effektiva inbrottsskyddet.

 • I villor samt lägenheter på bottenvåning sker de flesta inbrott genom fönster eller altandörrar på baksidan av huset, eftersom dessa i många fall inte är skyddade speciellt bra (dåliga lås, ingen brytskydd med mera). Dessutom kan tjuven jobba mer ostört på baksidan. 
  • Bra lås är det absolut bästa skyddet mot att tjuven tar sin i bostaden. Förse därför samtliga dörrrar, fönster och altandörrar med godkända ytterdörrlås, fönsterlås och fönsterhandtag
  • Fönster och altandörrar bör dessutom förstärkas med brytskydd (C-profiler) samt bakkantssäkringar.
  • Källar- och toalettfönster bör förses med inkrypningsskydd för att förbättra skalskyddet ytterligare.
 • I lägenheter är lägenhetsdörren den absolut vanligaste inbrottsvägen, 98% av samtliga inbrott i lägenheter sker genom lägenhetsdörren. 
  • Därför är den starkaste rekommendendationen att skaffa en säkerhetsdörrar i minst klass 3 (RC3) till lägenhet. Dörren bör vara utrustad med två separata lås, ett hakregellås samt ett lås med låskolvar för bästa inbrottsskydd.
  • Om man har brevinkast i dörren, bör man installera en låskåpa för att gör det omöjligt för tjuven att öppna dörren med en låsslunga.
 • Lås in din mest värdefulla egendom samt oersättligt arvegods och fotografier från både klåfingriga typer och lågor med kassaskåp. Behöver du hjälp att hitta rätt förvaring för dina behov? Vår guide om kassakåp hjälper dig att hitta rätt skåp.
 • Säkerställ att ditt skalskyddet uppfyller kraven från ditt försäkringsbolag. Utgå från försäkringsbolagens vanligaste aktsamhetskrav
 

2. Skaffa larm och kameraövervakning

Larm, kameraövervakning och söldskyddsmärkning kan inte förhindra inbrott, men de har en avskräckande effekt och minskar därmed risken att råka ut för ett inbrott. 

 • Hemlarm - Upptäck vårt sortiment av hemlarm eller läs mer i vår guide om hemlarm.
 • Kameraövervakning. Upptäck vårt sortiment av kameraövervakningssystem eller läs mer i vår guide om kameraövervakning.
 • Installerautomhusbelysning med rörelsedetektorer, som tänds om någon närmar sig bostaden. Tjuven arbetar nämligen helst utan att synas. 
 • Använd stöldskyddsmärkning som till exempel DNA märkning för att märka och registrera stöldbegärliga värdeföremål. Tjuverna gillar inte att behöva häla med stöldskyddsmärkta föremål, och dessutom ökar stöldskyddsmärkningen sannolikheten att du får tillbaka dina stulna föremål. 
 

3. Bjud inte in tjuven

 • Skylta inte med din egendom. Se till att dina värdesaker inte syns utifrån, framförallt inte redan från gatan.
 • Dra inte för gardiner och persienner över dagen - det är tecken på att ingen är hemma.
 • Planera dina planteringar ur säkerhetssynpunkt. Buskar och träd kan vara bra för att skymma insynen, men blir de för stora kan tjuven lätt arbeta ostörd bakom dem, även i fullt dagsljus.
 • Ska du resa bort? Få huset att se bebott ut. Be en granne ta in din post, lägga sopor i din soptunna, parkera sin bil på din tomt, mm.
 • Lås om ditt hem så att det är minst lika svårt för en obehörig att ta sig ut som in. Låt inte en tjuv som tagit sig in via ett fönster bära ut ditt bohag via altanen eller genom ytterdörren.
 • Tala om för tjuven att du har larm eller stöldskyddsmärkning genom synliga varningsdekaler.
 • Var nyfiken på dina grannar - er gemensamma vaksamhet blir ert skydd mot inbrottstjuvarnas kartläggning av ert bostadsområde. Engagera er i grannsamverkan!
 • Ta kontakt - Om någon stryker runt nära ditt hem, har du all rätt i världen att gå fram och fråga “ursäkta, behöver Ni hjälp?”. Det stör effektivt en potentiell rekognoscering. Ta gärna bilder på personer eller bilar som inte hör hemma i grannskapet - det är fullt lagligt att fotografera utomhus!
 • Ring polisen (telefon 112) om du ser eller hör något suspekt - små tips kan vara värdefulla.
 • Begär legitimation innan du släpper in någon helt okänd i ditt hem. Försäljare som knackar dörr ska bära synlig legitimation.
 

4. Just in case...

 • Dokumentera dina ägodelar med bild, så har du bevis ur försäkringssynpunkt. 

 

Fler guider om inbrottsskydd

Mer information

Inbrottsskydd? Då kan vi rekommenderar våra övriga guider: