Guide om inbrottsskydd

 Inbrottsskydd

Bostadsinbrotten av idag är inte längre impulsstyrda handlingar av desperata missbrukare. De är resultat av noggran planering i flera steg. Den professionelle inbrottstjuven tar hänsyn till riskerna och väljer med precision ut sitt område och sina objekt med hjälp av satellitbilder, flygfoton och personliga observationer. Det går att hitta mönster i tjuvarnas tillvägagångssätt - dvs vanliga ingångsvägar, genomsökningsmetoder och försäljningskanaler. Dessa rön har resulterat i ett digert material av tillämpad forskning i form av tips och råd om brottsförebyggande åtgärder. 

Med rätt kunskap, insikt, och utrustning kan du göra mycket för att minimera risken att just ditt hem råkar ut för ett inbrott. Vi har därför sammanställt de mest effektiva råden från Polisen, Brottsförebyggande rådet (Brå), Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) samt försäkringsbolagen. 

  

1. Upprätta ett starkt fysiskt inbrottsskydd

 • Bra lås är det absolut bästa skyddet mot att tjuven tar sin i bostaden. Förse därför samtliga fönster och dörrar med godkända ytterdörrlås, fönsterlås och låsbara fönsterhandtag. Säkerställ att ditt skalskydd uppfyller kraven från ditt försäkringsbolag. Vi har sammanställt en liten "lathund" som hjälper dig möta aktsamhetskraven.
 • Skaffa ett hemlarm! Larm kan upplevas som tryggt, och kan vara avskräckande för en spontan tjuv.
 • Märk och registrera stöldbegärliga värdeföremål, detta gör det nästan omöjligt för tjuven att sälja dem vidare. Vi rekommenderar stöldskyddsmärkning!
 • Installera utomhusbelysning med rörelsedetektorer, som tänds om någon närmar sig bostaden. Tjuven arbetar nämligen helst utan att synas. 
 • Lås in din allra värdefullaste egendom. Skydda oersättligt arvegods och fotografier från både klåfingriga typer och lågor med kassaskåp. Behöver du hjälp att hitta rätt förvaring för dina behov? Vår skåpguide hjälper dig.
 

2. Bjud inte in tjuven

 • Skylta inte med din egendom. Se till att dina värdesaker inte syns utifrån, framförallt inte redan från gatan.
 • Dra inte för gardiner och persienner över dagen - det är tecken på att ingen är hemma.
 • Planera dina planteringar ur säkerhetssynpunkt. Buskar och träd kan vara bra för att skymma insynen, men blir de för stora kan tjuven lätt arbeta ostörd bakom dem, även i fullt dagsljus.
 • Ska du resa bort? Få huset att se bebott ut. Be en granne ta in din post, lägga sopor i din soptunna, parkera sin bil på din tomt, mm.
 • Lås om ditt hem så att det är minst lika svårt för en obehörig att ta sig ut som in. Låt inte en tjuv som tagit sig in via ett fönster bära ut ditt bohag via altanen eller genom ytterdörren.
 • Tala om för tjuven att du har larm eller stöldskyddsmärkning genom synliga varningsdekaler.


3. Var observant

 • Var nyfiken på dina grannar - er gemensamma vaksamhet blir ert skydd mot inbrottstjuvarnas kartläggning av ert bostadsområde. Engagera er i grannsamverkan!
 • Ta kontakt - Om någon stryker runt nära ditt hem, har du all rätt i världen att gå fram och fråga “ursäkta, behöver Ni hjälp?”. Det stör effektivt en potentiell rekognoscering. Ta gärna bilder på personer eller bilar som inte hör hemma i grannskapet - det är fullt lagligt att fotografera utomhus!
 • Ring polisen (telefon 112) om du ser eller hör något suspekt - små tips kan vara värdefulla.
 • Begär legitimation innan du släpper in någon helt okänd i ditt hem. Försäljare som knackar dörr ska bära synlig legitimation.

 

4. Just in case...

 • Dokumentera dina ägodelar med bild, så har du bevis ur försäkringssynpunkt. 

 

Säkerhetsboken

Vi vill även tipsa dig om Säkerhetsboken Inbrotts- och utrymningssäkerhet för ditt hem framtagen av ASSA.
ASSA
Säkerhetsboken