Guide om fukt- och vattenskador

Fukt- och vattenskador börjar nästan alltid med några få vattendroppar. Sådana smygläckage är mycket svåra att upptäcka i tid, eftersom vattnet snabbt sugs upp av byggnadsmaterial och inredning. Skadan upptäcks först när konstruktionen är mättad. Smygläckaget kan också vara en första varning innan t ex ett rör eller en koppling brister och dränker bostaden. Vattenskador leder nästan alltid till stora ekonomiska kostnader, allvarliga hälsokonsekvenser och praktiska besvär under lång tid i samband med saneringen.

 

Informationsfilm om fukt- och vattenskador i kök

 

Risker med fukt- och vattenskador

Ekonomiska kostnader

Vattenskador kostar det svenska samhället cirka 5 miljarder kronor per år eller 100 miljoner kronor per vecka. Försäkringstagaren riskerar få betala en kraftigt förhöjd självrisk plus kostnader för åldersavdrag på inredningen och praktiska besvär. Kostnaderna för livslånga hälsoproblem, som fukt-, mögel- och vattenskador kan orsaka, är mycket svåra att uppskatta.

Hälsokonsekvenser

Det utdragna förloppet av en oupptäckt vattenläckage leder till mögelbildning, som kan orsaka allvarliga och livslånga hälsoproblem. 

 

Orsaker till fukt- och vattenskador i kök

30% av alla inrapporterade vattenskador har uppstått i köket.

  • Det är framförallt trasiga diskmaskiner och anslutningar som orsakar skadorna. 
  • Frysskåp kan avge läckagevatten vid avfrostning och strömavbrott.
  • Kylskåp avger kondens, som orsakar många fukt- och mögelskador under och bakom skåpet.
Hela 19% av den totala andelen vattenskador orsakades av läckage från installerad utrustning och dess anslutningar. Detta innefattar disk- och tvättmaskiner, varmvattenberedare, kyl/frys, ismaskiner och akvarier.

Dessa fukt- och vattenskador är mycket svåra att upptäcka i tid utan att dra fram skåpet. Genom att ställa skåpet på ett underlägg, som tål tyngden av en fullpackad kyl/frys, avdunstar små vattenmängder på underlägget, medan större läckage leds fram så du kan upptäcka dem. 

 

Tips för att undvika fukt- och vattenskador

  • badrum kan vattenskador och fuktskador först och främst förebyggas när du renoverar eller bygger om. Därför är det väldigt viktigt att välja en hantverkare som är godkänd via BKR eller GVK, följer Säkra Vatten och har goda referenser. Säkerställ även att entreprenören har en ansvarförsäkring och att du får ett kvalitetsdokument efter utfört arbete.
  • kök bör du följa riktlininjer för Vattensäkert kök, vilket innebär att man ska ha underlägg under kyl, frys, diskmaskin och diskbänken.
  • Om du stänger av inkommande vatten när du lämnar bostaden elimineras risken för vattenskador helt, vilket rekommenderas om du är bortrest under en längre period. Där finns även så kallade vattenlås, som kan stänga av inkommande vatten automatiskt varje gång man lämnar bostaden, antingen manuellt med en liten knapp vid ytterdörren eller heltautomatiskt genom att koppla vattenlåset till larmet.
  • I många fel är trasiga vitvaror som tvättmaskiner och diskmaskiner som orsaker läckaget, därför är det viktigt att kontrollera sina vitvaror regelbundet. Gamla plastslangar kan bli spröda och få sprickor. Vid behov bör gamla vitvaror bytas ut. Dessutom rekommenderas att vitvaror är utrustade med en så kallade Aquastop-funktion, som automatiskt stänger av inkommande vattnet till maskinen när ett läckage uppstår.
  • En vattenvarnare är ett effektivt hjälpmedel att upptäcka vattenläckage tidigt och därmed undvikar eller åtminstone minimerar eventuella skador. Ett vattenlarm kan även automatiskt stänger av vattentillförseln om ett vattenläckage upptäcks.

Upptäck vårt sortiment inom vattensäkerhet.

 

Vilka regler gäller?

Boverkets ByggRegler (BBR)

Boverket vill med sina regler och råd minska antalet fukt-, mögel- och vattenskador. BBR - Boverkets ByggRegler - är ett omfattande regelverk som bl a innehåller krav på skadeförebyggande åtgärder i den vanliga köksmiljön. "Om det finns risk för utläckande vatten eller kondens på dolda ytor skall utlopp från dessa ytor anordnas så att vattnet snabbt blir synligt." (BBR 6:5334) och ..."Fogar, anslutningar, infästningar och genomföringar i vattentäta skikt skall vara vattentäta." (BBR 6:5331) är exempel på tvingande byggregler.

I BBR ger man också allmänna råd, till exempel: "Under en diskmaskin, diskbänk, kyl, frys och ismaskin eller dylikt bör det finnas ett tätt ytskikt,... (BBR 6:5334) Dessa råd är inte tvingande, men får konsekvenser för ditt försäkringsskydd.

 

Försäkringsbolagens aktsamhetskrav

De flesta försäkringar och så även hem- och villaförsäkringar innehåller aktsamhetskrav som innebär att försäkringstagaren är skyldig att skydda sin egendom på bästa sätt. I praktiken innebär detta att förebygga skada genom att följa Boverkets regler och råd.

För att du ska få ut ersättning för förlorad egendom från ditt försäkringsbolag när olyckan är framme, är det viktigt att du följt de krav och villkor som regleras i ditt försäkringsavtal. Om dessa krav inte är uppfyllda, riskerar du att bli utan ersättning. Ovetskap om villkoren är ingen ursäkt. Därför är det extremt viktigt att du är påläst om vad som gäller just din försäkring.

 

Branschreglerna

Säker Vatteninstallation: ”Helst bör det vara vattentätt underlag under både diskbänk och diskmaskin.”

 

 

Upptäck vårt sortiment inom vattensäkerhet.