"Det låset du tittar på är godkänt. Jag rekommenderar att du alltid låser fast cykeln i ett fast föremål t.ex. cykelställ. Om du kan låsa fast ram och hjul med låset är det bra.

Om du har hemförsäkring hos oss är din cykel försäkrad upp till ett värde av 15000 kr. Skulle den stjälas får du ersättning av oss beräknad på cykelns pris med avdrag för ålder. Vi drar även av så kallad självrisk. Hur mycket det är, kan du läsa på ditt försäkringsbrev. Ersättningen kan även bli lägre om cykeln inte var låst.

Du undrar om du måste ha kvitto. Det skulle göra det hela enklare förstås. Men det viktiga är att du kan visa att du ägt cykeln. Om du inte har kvittot kvar kan t.ex. en banköverföring, en Swisch-betalning eller liknande vara tillräckligt. Ett förslag är att du tar ett foto av dig och cykeln, så kan mina kollegor på skadeavdelningen lättare se vad det är för cykel, och i vilket skick den är."