Guide om fordonslås

Lås till cykel, moped, motorcykel, skoter, båt, utombordare och bil

Cyklar, mopeder, motorcyklar, bilar, båtar och båtmotorer är mycket stöldbegärliga. Cykelstölder, till exempel, är ett av de vanligaste egendomsbrotten i Sverige med över 66.000 stöldanmälda cyklar per år (och ett ännu större mörkertal). Samtidigt klaras endast ca 1% av alla cykelstölder upp. Även stöld av moped (ca 5.000 stölder per år) och motorcykel (ca 2.000 stölder per år) är vanliga. Och även om försäkringen ersätter de flesta stölder så ersätts endast nuvärdet med avdrag för självrisk. Att ersätta en stulen cykel, moped, motorcykel, bil, båt eller båtmotor riskerar därmed att bli en dyr historia för ägaren. Och med en förhållandevis liten investering i ett bra lås kan risken minskas avsevärt för att drabbas av stöld.

Innehåll

Denna guide handlar om det mekaniska skyddet i form av lås. Det finns andra sätt att stöldskyddssäkra sina cyklar, mopeder, motorcyklar, bilar och båtar, till exempel genom stöldskyddsmärkning eller att installera spårsändare med koppling till larmcentral. Vi rekommenderar därför även vår guide om stöldskyddsmärkning samt vår guide om spårningssystem.

Men vilket lås ska man välja? Vi rekommenderar att i första hand utgå från stöldskyddsnivån man önskar uppnå - baserad på kraven i försäkringsvillkoren - och i andra hand välja ett typ av lås och en låsning som passar sina egna behov och preferenser.

 

Rekommenderade cykellås, mopedlås och mc-lås

Upptäck hela vårt sortiment av cykellås, mopedlås och motorcykellås.

Artiklar 1 till 5 av 8 totala

Sida

Rekommenderad låsning och försäkringskrav

Stöldskyddsföreningen (SSF) och försäkringsbolagen har följande allmänna rekommendationer och krav. Observera att villkoren och rekommendationer kan skilja sig mellan olika försäkringsbolag och även mellan olika  kunder. Vi rekommenderar dock alltid att man kontaktar sitt försäkringsbolag ifall man är osäker.

Fordon

 

Regelverk

Rekommenderad låsning och försäkringsbolagens krav

 

Cykel

För cykellås gäller regelverk SSF 011, alternativt kan även hänglås och kätting enligt regelverken SSFN 014 och SSFN 022 användas. För låsning av cykel rekommenderas ett godkänt cykellås, alternativt godkänt hänglås med kätting i klass 2. If har inga särskilda låskrav när det gäller cyklar med ett normalt värde (upp till ca 15.000 kr), vilket innebär i praktiken att man inte behöver låsa dessa cyklar med ett godkänt cykellås för att försäkringen ska gälla. I vissa fall kan även försäkringen gäller om cykeln inte var låst alls, i dessa fall blir ersättningen dock lägre. Godkända
cykellås

Elcykel

För låsning av elcykel gäller antingen regelverk för cykellås eller för mopedlås, beroende på elmotorns effekt. Kraven avseende lås till elcykel beror på elmotorns effekt. Vid 1 - 250 W gäller hemförsäkring som för en vanlig cykel. Elcykeln ska var låst och en säkerhetsföreskrift är att batteriet ska tas med vid längre frånvaro, vid 251 - 1.000 W klassas elcykeln som en moped klass II (se nedan) och vid 1.001 - 4.000 W klassas elcykeln som en EU-moped (se nedan).  

Elsparkcykel

För låsning av elsparkcykel gäller antingen regelverk för cykel eller för moped, beroende på elmotorns effekt och elsparkcykelns maxhastighet. Kraven avseende lås till elsparkcyklar beror på elmotorns effekt och elsparkcykelns maxhastighet.
Om motoreffekten underskrider 250 W och maxhastighet underskrider 20 kilometer i timme klassas elsparkcyklar som just cyklar och då gäller hemförsäkringen samt tillhörande låskrav för cykel (se ovan).
Om motoreffekten överskrider 250 W och maxhastighet överskrider 20 kilometer i timme klassas elsparkcyklar som mopeder. Observera att i praktiken överskrider de flesta elsparkcyklar ovan nämnda gränser och då klassas de som moped i vår mening och låskrav för moped gäller (se nedan).
 

Moped

För mopedlås gäller samma regelverk som för rmotorcykellås, se nedan. Även hänglås och kätting enligt regelverken SSFN 014 respektive SSFN 022 kan användas. För fullt försäkringsskydd ska din moped vara låst med minst ett godkänt lås, antingen ett godkänt motorcykellås i klass B eller högre eller ett godkänt hänglås med kätting i klass 3 eller högre. Godkända
mopedlås

Motorcykel

För motorcykel gäller regelverk TFFN 701 utgåva 2, alternativt kan även hänglås och kätting enligt regelverken SSFN 014 respektive SSFN 022 användas. För fullt försäkringsskydd ska din motorcykel ska vara låst med två skilda godkända lås, antingen motorcykellås i klass C eller högre eller hänglås med kätting i klass 3 eller högre. Ett styrlås räknas som ett godkänt lås. Om man har ett styrlås räcker det alltså med minst ett godkänt lås enligt ovan (utöver styrlåset) för att försäkringsvillkoren är uppfyllda. Godkända
motorcykellås

Rattlås
(till bilen)

För extra mekaniskt stöldskydd av bil gäller regelverk TFFN 902. Försäkringsbolagen har i regel inga krav på rattlås men rekommenderar att använda ett godkänt rattlås för att minimera stöldrisken. Godkända
rattlås

Fälglås
(till bilen)

Inget regelverk Försäkringsbolagen har i regel inga krav på fälglås men rekommenderar att använda fälglås för att minimera stöldrisk. Rekommenderade
fälglås

Snöskoter

För snöskoterlås gäller regelverk TFFN 701 utgåva 2, alternativt kan även hänglås och kätting enligt regelverken SSFN 014 och SSFN 022 användas. För låsning av snöskoter rekommenderas ett godkänt snöskoterlås. Även ett godkänt hänglås med kätting i klass 3 eller högre kan användas. Godkända
skoterlås

Båt

Hänglås, kätting och kättingbeslag enligt regelverken SSFN 014, SSFN 022 respektive SSFN 020. Försäkringsbolagen rekommenderar för låsnng av båt och vattenskoter ett godkänt hänglås, kätting och kättingbeslag i klass 3 eller högre. Godkända
båtlås

Båtmotor

För låsning av utombordsmotorer med båtmotorlås gäller regelverk SSFN 026. Mindre utombordare (med en effekt mindre än 50 hk) ska i regel låsas vid båten med godkänt hänglås, kätting och låsbygel i klass 3 eller högre. Större utombordare måste vara monterade enligt tillverkarens anvisning. Här finns inget krav på motorlås, men försäkringsbolagen rekommenderar i regel att man förbättra stöldskyddet med godkänt bultlås. Hjälpmotorer kan vara svåra att låsa med bultlås, därför rekommenderas att låsa fast hjälpmotorn till båten med hjälp av godkänt hänglås, kätting och låsbygeli klass 3 eller högre. Godkända
båtmotorlås

Trailer / 
Släpvagnslås

För låsning av trailer / släpvagn gäller regelverk SSFN 1057. För fullt försäkringsskydd måste trailern / släpvagnen vara låst med ett godkänt kulhandskelås enligt SSFN 1057. Godkända
trailerlås

Barnvagn

Inget regelverk Det finns inget krav i Ifs försäkringar på att barnvagn ska vara låsta. If rekommenderar dock detta. Enklare
extralås

 

Låstyper

Det finns olika låstyper på marknaden som har olika för- och nackdelar. 

 • Ramlås är den enklaste låstypen och som endast finns till cyklar. Denna låstyp ger ett begränsat stöldskydd, eftersom man inte kan låsa fast cykeln vid ett fast föremål, till exempel ett cykelställ eller en lyktstolpe.
 • Vajerlås är en enklare låstyp till cyklar samt barnvagnar med mera. De är oftast lätta och smidiga och ger ett grundläggande stöldskydd. 
 • Kättinglås är i själva verket en låskätting med integrerat lås. Kättinglåsen tillhör de kraftigaste låsen på marknaden och erbjuder ett mycket bra stöldskydd för cyklar, mopeder, motorcyklar, snöskoter med mera.
 • Bygellås erbjuder ett bra stöldskydd till cyklar och mopeder på grund av sin fasta from. Dessutom kan ett bygellås fästas enkelt på cykelns eller mopedens ram. På grund av bygelns fasta form kan det dock vara svårt att låsa fast cykeln vid ett tjockare träd eller en tjockare stolpe.
 • Hopfällbart lås består av av ett antal vikbara länkar i specialstål och därmed kombinerar dessa lås ett bra stöldskydd för cyklar med hög flexibilitet i ett litet format.
 • Bromsskivelås är mycket effektiva lås eftersom de är mycket svåra att avlägsna, och erbjuder marknadens bästa stöldskyddet för för mopeder och motorcyklar, tillsammans med hänglås och kätting samt kättinglås.
 • Låskätting med hänglås är en flexibel lösning som erbjuder ett mycket bra stöldskydd till allt från cyklar, mopeder, motorcyklar, snöskoter, båtar, båtmotorer och släpvagnar/trailers.
 • Rattlås är lås man monterar över ratten för att förhindrar att man kan använda ratten och därmed köra iväg med bilden. Rattlåsen skyddar även mot stöld av själva ratten och/eller utrustning i ratten som airbags.
 • Fälglås är lås som skyddar bultarna på fälgarna som omöjliggör för tjuvarna att stjäla fälgarna på bilen.
 • Bultlåslåser fast utombordare vid båten genom att låsa fast en av bultarna.
 

Låstillbehör

 • Larm - På senare år har flera lås utrustats med inbyggt larm. Dessa larm reagerar vid rörelse och larmar med ett mycket högt ljud på upp till 120 dB. Bland annat finns bygellås, vikbara lås samt bromsskivelås med inbyggt larm.
 • Låsbygel - Det finns även rekommenderad och godkänd låsbyglar för att kunna låsa fast motorcykeln eller båten med mera på ett säkert sätt.
 

Stöldskyddsnivå

Stöldskyddsnivån, låsets motståndskraft vid ett stöldförsök, beror främst på låsets material och konstruktion, till exempel på diametern samt ytbehandlingen på bygeln, vajern eller kättingen. Godkända lås uppfyller den stöldskyddsnivån som försäkringsbolagen tillsammans med Stöldskyddsföreningen har bestämt i en norm, därför är godkända lås alltid ett säkert val. ABUS, som är ett av världens ledande tillverkare av mobila lås, har tagit fram en egen skala med olika säkerhetsklasser för att ge en mer detaljerad översikt över stöldskyddsnivån. Säkerhetsklasserna sträcker sig från 1 (minimalt stöldskydd) till 20 (maximalt stöldskydd) och är indelade i följande grupper:

 • Klass   2 -   3: Standard level
 • Klass   4 -   8: Extra level 
 • Klass 10 - 20: Maximum level

 

Låsningsalternativ

Det finns idag i huvudsak följande tre låsningsalternativ

 • Nyckel - Vid val av nyckel kan man ofta välja att få låsen med befintlig låsning, vilket innebär att om man redan har ett annat lås (och nyckel) från samma tillverkare inom samma låssystem, så kan man 
 • Kod - Lås med kod har i regel 3 eller 4 siffror, vilket inte är tillräckligt säkert för att kunna få dessa lås godkända. 
 • Bluetooth - Elektronisk öppning via Bluetooth är ett relativt nytt låsningsalternativ. Även dessa lås är per idag inte godkända.

  

Ersättning från försäkringsbolag

För att kunna göra anspråk på försäkringen behöver man kunna bevisa att man har ägt det stulna föremålet. Det enklaste är förstås att ha ett kvitto, men om man inte har kvittot kvar kan till exempel en banköverföring, en Swish-betalning eller liknande vara tillräckligt. En rekommendation är att man tar ett foto av sig själv och cykeln / mopeden / motorcykeln, så kan försäkringsbolagen lättare se vad det är för modell, och i vilket skick den var.

Om försäkringsbolagen godkänner en anmälan, beräknas ersättningen på det stulna föremålets pris med avdrag för ålder och skick. Därutöver dras även självrisken av. I de flesta fall överstiger dessa avdrag priset för de dyraste låsen flera gånger om. Ett bra lås är därför alltid en mycket bra investering som sparar mycket pengar, tid och besvär!

 

Regelverk

Följande regelverk gäller:

 • SSFN: Svenska Stöldskyddsföreningens normer, SSF-normer, gäller för cykellås, hänglås och hänglåsbeslag, låskättingar, låsbeslag samt utombordarelås, kulhandslås samt positioneringssystem.
 • TFFN: Trafikförsäkringsföreningens normer, TFF-normer, har utarbetats i samarbete med Stöldskyddsföreningen avseende stöldskydd för fordon. Dessa distrubueras av Stöldskyddsföreningen.

Fordrings- och provningsnorm för    

Regelverk      

Klasser 

Cykellås SSFN 011 inga klasser
Hänglås SSFN 014 Klass 1 - Klass 5
Hänglåsbeslag SSFN 018 Klass 1 - Klass 5
Låsbeslag SSFN 020  
Låskätting SSFN 022 Klass 1 - Klass 5
Lås till moped och motorcykel TFFN 701 Klass A, Klass B
Mekaniskt extra stöldskydd för bil TFFN 902 inga klasser
Utombordsmotorlås SSFN 026   
Kulhandskelås till släp- och husvagnar SSFN 1057  
Positioneringssystem SSFN 1073  

 

 

Mer information om stöldskydd

Mer information

Vill du lära dig mer om hur du kan stöldskydda din cykel, moped, motorcykel, skoter, ATV, bil eller båt? Då  rekommenderar vi våra övriga guider: