JavaScript seems to be disabled in your browser.
Du måste ha JavaScript aktiverat i din webbläsare för att kunna använda funktionaliteten på denna hemsida.

Val och placering av brandvarnare

Brandvarnare  

Brandvarnare är en billig livförsäkring. De upptäcker livsfarlig rök och gas och larmar dig i tid. Det finns olika typer av brandvarnare som rökvarnare, temperaturvarnare, kolmonoxidvarnare och gasvarnare, och i de flesta miljöer behövs flera av dessa olika brandvarnare för att uppnå ett effektivt skydd. I denna guide om brandvarnare fokuserar vi på val och placering av olika brandvarnare i en bostad. 

 

Rekommenderat val och placering av brandvarnare

Till en villa med tre sovrum rekommenderas minst sex till sju rök- och temperaturvarnare, till en lägenhet med tre sovrum minst fyra till fem rök- och temperaturvarnare. Därutöver rekommenderas kolmonxidvarnare om det finns eldstäder, och gasvarnare om gasspis används. För att säkerställa att larmet hörs, rekommenderas alltid sammankopplingsbara brandvarnare.

Placering av olika brandvarnare


Tabellöversikt över rekommenderat val och placering av olika brandvarnare

Symbol

Typ av varnare

Sovrum

Vardagsrum

Hall

Kök

Vind

Källare

Garage

Rökvarnare Rökvarnare Rökvarnare Rökvarnare Rökvarnare        
Temperaturvarnare Temperaturvarnare       Temperaturvarnare Temperaturvarnare Temperaturvarnare Temperaturvarnare
Kolmonoxiddetektor Kolmoxidvarnare Kolmonoxiddetektor  Kolmonoxiddetektor           
Gasvarnare Gasvarare       Gasvarnare      
  Kontrollpanel     X        
  Lågfrekvenssirén X            
  Stroboskop X            
  Vibrationskudde X            


Allmänna rekommendationer kring placering av brandvarnare

 • Brandvarnarna ska alltid placeras enligt leverantörens anvisningar.
 • Du bör ha minst en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad, alternativt en brandvarnare som placeras där trappan mynnar till den övre våningen.
 • Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 kvm. 
 • Avståndet mellan två brandvarnare bör inte vara större än 12 meter.
 • Brandvarnare ska placeras på rummets högsta punkt och helst mitt i rummet, och aldrig på väggen!
 • Ett fritt utrymme på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnarna.
 • Brandvarnare ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.
 • Placera en brandvarnare i eller i närheten av ditt sovrum så att du vaknar om det börjar brinna på natten. Tänk på att stängda dörrar och störande ljud kan göra det omöjligt att höra en brandvarnare in till varje sovrum. Det är när du sover som du är som mest försvarslös mot rök och brand!
 • Placera inte optiska rökvarnare nära köksspisen eller i badrum, vind, källare, garage eller hobbyrum då de kan orsaka irriterande falsklarm på grund av fukt, draget eller dammet. För dragiga, dammiga och fuktiga utrymmen så som källare eller förråd så rekomenderas temperaturvarnare som endast reagerar på förhöjd temperatur.
 • En gasvarnare ska placeras lågt (mellan golvet och ansiktshöjd) eftersom gasol, LNG gas och motsvarande gaser är tyngre än luft.

Glöm inte att testa dina brandvarnare när du monterat upp dem!

 

Varför temperaturvarnare istället för rökvarnare?

Förutom rökpartiklar så detekterar brandvarnaren även partiklar som damm, pollen, vattenånga osv. Om brandvarnaren är placerad på en dammig, fuktig eller dragig plats, till exempel i garage, källare, förråd, hobbyrum eller badrum, kan den ge falsklarm. Vi rekommenderar i dessa fall i första hand att montera en temperaturvarnare istället. Om du inte vill byta till en temperaturvarnare, kan följande åtgärder hjälpa att undvika falsklarm:

 • Om brandvarnaren är dammig, rengör den genom att dammsuga utvändigt längs öppningarna. Använd plastmunstycke för att undvika risk för statisk elektricitet. Du kan även lyfta på locket för att komma åt bättre, detektionskammaren sitter därunder och det är den som behöver rengöras.
 • Om brandvarnaren är placerad för nära en ljuskälla eller liknande med elektromagnetiska fält, välj en ny placering.
 • Om brandvarnaren är placerad där det finns risk för kraftiga temperatursvängningar, välj en ny placering.
 • Om brandvarnaren är placerad i luftdrag, exempelvis nära ett fönster eller dörr, välj en ny placering.
 • Om brandvarnaren är placerad nära vattenånga från badrum, tvättstuga och liknande når den, välj en ny placering. 

Se även Housegards guide om falsklarm i pdf-format genom att klicka här

 

Batterier i en brandvarnare

Batterier i en brandvarnare är oftast 9V lithiumbatterier med beteckningen "1-års batteri", "5-års batteri" eller "10-års batteri". Beteckningen kan lätt missuppfattas, den innebär nämligen endast att batterierna håller i upp till 1, 5 eller 10 år när batterierna INTE används.

Används batterierna, förkortas livslängden mer eller mindre beroende på den faktiska strömförbrukningen. I en brandvarnare är det flera komponenter som förbrukar ström, förutom brandrökssensorerna är det själva larmet, och - i en sammankopplingsbar brandvarnare - även radiokommunikatonen. Strömförbrukningen och därmed livslängden kan därför skilja sig avsevärt, även mellan olika brandvarnare av samma modell.

Ett 9V lithiumbatteri 10-års batteri" håller i en vanlig brandvarnare ca 4-5 år och i en sammankopplingsbar (trådlös) brandvarnare i ca 2 år, förutsatt att batteriet är av god kvalitet. Du bör därför alltid testa samtliga brandvarnare minst en gång i månden!

Förbrukningsvaror som batterier är enligt våra köpvillkor undantagna från garantin. 

 

Skötsel och kontroll

 • Kontrollera att brandvarnarna fungerar minst en gång i månaden och när du varit hemifrån en längre tid (t ex på semester).
 • Testa din brandvarnare genom att trycka in knappen som finns på alla brandvarnare. Håll in den ett par sekunder. Om den inte börjar tjuta ska du testa med ett nytt batteri. För att se om själva brandvarnaren fungerar kan du hålla ett nysläckt levande ljus under den. Fungerar varnaren, så larmar den!
 • Rengör brandvarnarna från utsidan med dammsugare minst en gång om året.
 • Vi rekommenderar litiumbatterier som räcker upp till fem gånger längre än vanliga alkaliska batterier – då slipper du byta varje år. Om du har vanliga batterier ska du byta dem en gång om året (till exempel på 1:a advent).
 • Byt ut brandvarnarna efter 8 - 10 år. De har begränsad livslängd.

 

Mer information om brandvarnare

Mer information  

Vill du veta mer om brandvarnare och brandskydd? Då kan vi rekommenderar våra övriga guider:

Vill du veta hur ska gå till väga för att släcka en brand? Lär dig mer i vår guide om brandsläckning.