JavaScript seems to be disabled in your browser.
Du måste ha JavaScript aktiverat i din webbläsare för att kunna använda funktionaliteten på denna hemsida.

Brandsläckare

Valet av brandsläckare för företag baseras i första hand på vilken typ av brand (till exempel organiskt material, elektriskt utrustning, bensin, olja eller andra brännbara vätskor eller fett) den behöver släcka. Dessa faktorer avgör vilken typ av släckmedel, samt vilken mängd släckmedel, dvs storlek på släckaren, som är lämpligast. Som huvudbrandsläckare för företag rekommenderas en godkänd pulversläckare med minst 6 kg pulver. Ibland kan det vara fördelaktigt med en annan typ av släckmedel, eller storlek av släckare. Till stöd för ditt val anger vi typiska användningsområden i produkttexten för varje brandsläckare. Läs mer i vår guide om brandsläckare.

Läs mer i vår
guide om
brandsläckare

Önskar du en skräddarsydd offert eller vill bli tillagd som fakturakund? Kontakta vår kundservice!

21 artiklar

Rutnät  Lista 

Fallande ordning
per sida
Fallande ordning
per sida