JavaScript seems to be disabled in your browser.
Du måste ha JavaScript aktiverat i din webbläsare för att kunna använda funktionaliteten på denna hemsida.

Dataskydds- och sekretesspolicy

Dataskydd är en förtroendefråga och ditt förtroende är viktigt för oss. För att du ska känna dig säker när du besöker och handlar från If Säkerhetsbutik, håller vi oss strikt till de lagliga bestämmelserna som bland annat Personuppgiftslagen (PUL) och General Data Protection Regulation (GDPR) när vi hanterar dina personrelaterade uppgifter. Vår dataskydds- och sekretesspolicy beskriver i detalj vår hantering av data ("uppgifter", "information"), dvs vilka uppgifter som samlas in från dig, vilka av dessa uppgifter vi bearbetar och använder och hur detta sker. Du får också reda på vem du kan vända dig till i detta sammanhang.

Genom att besöka vår hemsida, genomföra ett köp och/eller öppna ett kundkonto accepterar du vår dataskydds- och sekretesspolicy.

Innehåll:

 

§1 Ansvarig part och den berörda personens rättigheter

If Säkerhetsbutiken tillhandahållas av United Commerce Group Scandinavia AB ("United Commerce", "vi") på uppdrag av och i samarbete med försäkringsbolaget If ("If"). Ansvarig part för insamling, bearbetning och användning av dina personliga uppgifter i enlighet med den svenska och europeiska dataskyddslagen är United Commerce (data controller). United Commerce har följande kontaktuppgifter:

  • E-post: dataskydd@unitedcommerce.se
  • Brev: United Commerce Group Scandinavia AB, Wallingatan 38, 111 24 Stockholm

Du kan få information om dina hos oss lagrade uppgifter när som helst och utan kostnad. Du kan även begära att dina hos oss lagrade uppgifter korrigeras, spärras eller raderas. Om du har invändningar mot vår insamling, bearbetning eller användning av dina uppgifter enligt dessa dataskyddsbestämmelser, helt eller delvis, kan du skicka din invändning till ovannämnda kontaktuppgifter. Du har även rätt att vända sig till Datainspektionen avseende eventuella klagomål avseende vår behandlingen av personuppgifter.

 

§2 Insamling, bearbetning och användning av personrelaterade uppgifter

Personrelaterade uppgifter är information om personliga och/eller sakliga (materiella) förhållanden som kan hänföras till en bestämd eller bestämbar enskild fysisk person (data subject), till exempel ditt namn, ditt telefonnummer, din adress, samt all information som du lämnar ifrån dig vid registrering och skapandet av ditt kundkonto.

2.1 Kundkonto

Alla kunder som registrerar sig via funktionen "Skapa konto" får ett kundkonto, det vill säga en direkt lösenordsskyddad åtkomst till sina uppgifter som lagras hos oss. Här kan du bland annat se uppgifter om dina avslutade, öppna och nyligen skickade beställningar eller administrera dina personliga uppgifter och nyhetsbrevet.

2.1.1 Skapa kundkonto

Följande uppgifter måste anges vid registrering av ett kundkonto (obligatoriska uppgifter):

  • Din e-postadress
  • Ditt lösenord
  • Ditt förnamn
  • Ditt efternamn
  • Godkännande av sekretesspolicy

Din e-postadress behöver vi för att bekräfta mottagandet av din beställning och leveransen och dessutom för att kunna kommunicera med dig. Vi använder din e-postadress även för identifiering (som användarnamn) när du loggar in på ditt kundkonto. För din beställning behöver vi dina korrekta namn- och adressuppgifter. Din fakturerings- och leveransadress behöver du inte ange förrän du gör en beställning.  

2.1.2 Användning av ditt kundkonto

Du kan använda ditt kundkonto för att logga in på If Säkerhetsbutiken. Om du inte loggar ut från ditt kundkonto, kommer du automatiskt att vara inloggad. Med denna funktion har du möjlighet att använda en del av våra tjänster (till exempel "Önskelista"). Av säkerhetsskäl kommer du dock återigen att bli ombedd att ange ditt lösenord om du vill göra en beställning eller ändra dina personuppgifter.

2.2 Insamling, bearbetning och användning av dina personrelaterade uppgifter

Vi samlar in, lagrar och bearbetar dina uppgifter för att kunna handlägga ditt köp i If Säkerhetsbutiken, inklusive eventuella senare garantifall, den tekniska administrationen, egen marknadsföring (mer information om detta under punkt 2.3 nedan) samt för att förhindra brottsliga handlingar och bedrägeri. Dina personrelaterade uppgifter kommer endast att delas med tredje part om detta är tillåtet enligt lag, samt för att kunna handlägga avtal eller avräkningar, i marknadsföringssyfte eller om du tidigare har lämnat ditt samtycke. Inom ramen för handläggning av beställningar får exempelvis av oss anlitade tjänsteleverantörer (såsom betalningsleverantörer eller speditions- och logistikföretag) de uppgifter som krävs för beställnings- och orderhantering. De uppgifter som överförts på detta sätt får våra tjänsteleverantörer endast använda för att utföra sina uppgifter.

2.3 Användning av dina data för reklamsyften

Förutom bearbetningen av dina uppgifter för handläggning av ditt köp hos If Säkerhetsbutiken använder vi och vår samarbetspartner If dina uppgifter även för följande ändamål: att permanent förbättra din shoppingupplevelse och göra den ännu mer kundvänlig och individuell; att kommunicera med dig om dina beställningar, samt om vissa produkter eller marknadsföringskampanjer, och för att rekommendera produkter, försäkringar eller tjänster, som kan intressera dig.

För detta ändamål använder vi befintlig information, såsom leverans- och läskvitton av e-post, information via den dator, surfplatta eller mobiltelefon som används av dig, din anslutning till Internet, operativsystem och plattform, datum och tid för besöket av hemsidan eller produkter som du har tittat på samt information som vi fått av dig (inklusive automatisk överförd eller genererad information). Dessutom använder vi också din orderhistorik.

Användningen av dina personuppgifter i reklamsyfte kan du när som helst invända mot. Detta gäller både för alla reklamsyften och enskilda åtgärder. För detta får inga andra kostnader uppstå än de vanliga överföringskostnaderna. Ett skriftligt meddelande till de kontaktuppgifter som nämns under punkt 1 (e-post, brev) räcker för detta ändamål.

2.3.1 Nyhetsbrev

Nyhetsbrev skickas till den e-postadress som du angett endast under förutsättning att du som innehavare av denna e-postadress är införstådd med och har godkänt mottagandet eller prenumerationen genom double opt-in metoden, dvs genom att du dels aktivt valt att få ett nyhetsbrev och därefter bekräftat detta val genom att klicka på en bekräftelselänk. Om du senare inte längre vill ha vårt nyhetsbrev längre kan du säga upp det utan att det uppstår andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxa. Ett skriftligt meddelande till de kontaktuppgifter som nämns under punkt 1 räcker för detta ändamål. Naturligtvis innehåller varje nyhetsbrev även en länk för uppsägning av prenumerationen.

2.3.2 Produktrekommendationer

Om du har gjort ett köp på If Säkerhetsbutik kan du komma att få regelbundna produktrekommendationer via e-post. Dessa produktrekommendationer får du av oss oberoende av om du prenumererat på ett nyhetsbrev. Vi vill på detta sätt skicka information om produkter från vårt sortiment som baserat på dina tidigare inköp och som förhoppningsvis kan intressera dig. Om du inte längre vill ha våra produktrekommendationer eller några andra reklammeddelanden kan du säga upp dessa utan att det uppstår andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxa. Ett skriftligt meddelande till de kontaktuppgifter som nämns under punkt 1 räcker för detta ändamål. Naturligtvis innehåller varje e-postmeddelande även en länk för uppsägning av prenumerationen.

2.3.3 Bannerreklam

Under ditt besök kan vi samla in data för att kunna visa dig så kallad bannerreklam på tredje parters webbsidor. Detta sker i regel genom användning av så kallade cookies eller pixlar. Vårt mål är att göra reklamutbudet så relevant och intressant som möjligt, och därför kommer du bland bannerannonserna huvudsakligen att se produkter som du antingen redan sett på vår sida eller produkter som liknar de produkter du tittat på (så kallad re-targeting). Inom ramen för bannerreklamen arbetar vi endast med pseudonymiserad data; klartextinformation om dig (till exempel ditt namn eller din e-postadress) lagras inte i dessa cookies. Mer informationen om cookies och retargeting hittar du under §3 i denna policy.

2.3.4 Tävlingar, marknads- och opinionsundersökningar

Vid tävlingar använder vi dina uppgifter för att kunna meddela om vinster och göra reklam för våra erbjudanden. Detaljerade upplysningar finns i villkoren för deltagande i respektive tävling. Dessutom kan vi använda dina uppgifter för marknads- och opinionsundersökningar. De uppgifter som samlas in i samband med marknads- och opinionsundersökningar använder vi inte i reklamsyfte. Detaljerade upplysningar (särskilt för utvärdering av dina uppgifter) kan hittas inom ramen för respektive enkät eller där du lämnat dina uppgifter. Dina enkätsvar kommer inte att lämnas ut till tredje part eller publiceras. Användningen av uppgifter för marknads- och opinionsundersökningar kan du när som helst invända mot utan kostnad. Detta gäller både för alla och enskilda åtgärder. Ett skriftligt meddelande till de kontaktuppgifter som nämns under §1 räcker för detta ändamål. Naturligtvis innehåller varje e-postmeddelande i samband med enkäten även en länk för uppsägning.

2.3.5 Kundnöjdhetsundersökning

Vi samarbetar med Trustpilot för att samla in omdömen från kunder om sina köp- och serviceupplevelse. Ditt omdöme kommer att publiceras på Trustpilots hemsida och kan även komma att publiceras på vår hemsida.

 

§3 Cookies

Att acceptera cookies är ingen förutsättning för att kunna besöka If Säkerhetsbutik. Vi vill dock påpeka att vår webbutik endast har en begränsad funktionalitet om du inte tillåter användning av cookies.

3.1 Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två huvudtyper av cookies: 

1) Tillfälliga cookies (session cookies), som lagras i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Dessa cookies försvinner automatiskt när webbläsaren stängs ner.
2) Temporärer eller permanenta cookies, som ligger kvar på besökarens dator under en längre eller obestämd tid (livslängd i regel mellan 1 månad och upp till 10 år).

3.2 Vilka cookies används?

If Säkerhetsbutik använder både tillfälliga och permanenta cookies.

Tillfälliga cookies används för att kunna hålla reda på vilka varor som har lagts i varukorgen, hantera betalningsprocessen, säkerställa att besökare som har loggat in på webbplatsen slipper att logga in på varje ny sida de besöker, förbättra webbplatsen för besökaren t.ex. genom att anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen, kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig med flera.

Temporärer eller permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos If Säkerhetsbutik så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker If Säkerhetsbutik samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Cookies används även i syfte att kunna registrera statistik över användandet av If Säkerhetsbutik. Dessa temporära eller även permanenta cookies (livslängd mellan 1 månad och upp till 10 år) sparas på din hårddisk och raderas automatiskt när den inställda tiden nås.

3.3 Vilka uppgifter sparas i cookies?

I de cookies United Commerce använder sparas endast anonymiserad data. Vid aktivering av dessa cookies tilldelas de ett identifikationsnummer. En samordning med dina personrelaterade uppgifter till detta identifikationsnummer sker inte. Ditt namn, din IP-adress eller liknande uppgifter som möjliggör en direkt samordning mellan dig och denna cookie sparas inte i den. Baserat på cookie tekniken erhåller vi endast anonymiserad information, exempelvis om vilka sidor i vår webbutik som har besökts, vilka produkter man har tittat på, etc. 

3.4 Hur kan du förhindra att cookies sparas?

Du kan ställa in din webbläsaren så att lagring av cookies endast accepteras när du samtycker och på så sätt med framtida verkan förhindra att cookies sparas på din dator. Om du endast vill acceptera cookies från If Säkerhetsbutiken, men inte de från våra leverantörer och partners kan du ändra inställningen i din webbläsare till "Blockera cookies från tredje part".

I regel kan du via hjälpfunktionen i din webbläsares menyrad se hur du avvisar nya cookies och tar bort sådana du redan har fått.

3.5 Användning av cookies i marknadsföringssyfte

If Säkerhetsbutik samarbetar med några partners som bidrar till att göra vår webbutik och våra erbjudanden intressantare för dig. Därför sparas även cookies från partnerföretag på din hårddisk när du besöker webbsidorna. Härvid handlar det om temporära/permanenta cookies, som raderas automatiskt när den inställda tiden har gått ut. Dessa temporära eller även permanenta cookies (livslängd 14 dagar till 10 år) sparas på din hårddisk och raderas automatiskt när den inställda tiden gått ut. Även våra partnerföretags cookies innehåller endast anonymiserad information. Detta är till exempel uppgifter om vilka produkter du har tittat på, om något köptes, vilka produkter som söktes, etc. I detta sammanhang registrerar en del av våra reklampartners även information om vilka sidor du besökt innan och vilka produkter du intresserat dig för. Syftet är att kunna visa dig reklam som så bra som möjligt motsvarar dina intressen.

3.5.1 Onsite-targeting

Baserat på cookie tekniken insamlas information på If Säkerhetsbutiken för att optimera våra erbjudanden. Dessa uppgifter används inte för att identifiera dig personligen, utan är helt enkelt till för en anonymiserad utvärdering av hemsidans användning. Med denna teknik kan vi presentera reklam och/eller specialerbjudanden och tjänster för dig. Innehållet baseras på den information som erhållits i samband med klickanalysen (till exempel reklam som är inriktad på att man de senaste dagarna endast har tittat på brandsläckare). Vårt mål är att göra våra onlinetjänster så attraktiva som möjligt för dig och att presentera reklam som matchar dina intressen. 

3.5.2 Re-targeting

If Säkerhetsbutiken kan använda härvid så kallad retargeting-teknik. Denna teknik gör det möjligt att tilltala användare som redan visat intresse för vår webbutik och våra produkter med reklam för våra erbjudanden på våra partners webbsidor. Vi är övertygade om att visning av personlig, intressebaserad annonsering i regel är mer intressant och relevant för användaren än opersonlig reklamen. Visning av dessa reklammaterial på våra partnersidor bygger på en cookie-teknik och en analys av det tidigare användarbeteendet. Denna typ av reklam är komplett anonymiserad.

 

§4 Loggfiler

Vid varje åtkomst till If Säkerhetsbutiken webbsidor kommer användaruppgifter att överföras av respektive webbläsare och lagras i loggfiler på våra webbservrar ("serverloggfilerna"). De dataposter som sparas i detta sammanhang innehåller följande uppgifter: Datum och tid för åtkomst, namnet på anropad sida, IP-adress, refererande URL (ursprungs URL, varifrån du har kommit till webbsidorna), den mängd data som överförts, samt produkt- och versionsinformation om den webbläsare som använts.

Dessa dataposter utvärderas av oss för att ytterligare öka användarvänligheten, hitta och åtgärda fel snabbare, styra kapaciteterna på våra servrar samt förbättra våra erbjudanden på If Säkerhetsbutiken. Dessutom använder vi loggfilerna för att kunna försvarar oss mot eventuella attacker mot If Säkerhetsbutiken, t.ex. inom ramen för så kallade DDoS-attacker (Distributed Denial of Service), som har syftet att blockera åtkomst till If Säkerhetsbutiken genom en överbelastning av våra servrar.

 

§5 Webbanalys

För att ständigt förbättra och optimera vårt erbjudande använder vi så kallad spårningsteknik. För detta ändamål använder vi tjänster från Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (www.google.se). Google Analytics använder metoder som möjliggör en analys av användning av webbplatsen. Google Analytics använder i detta syfte egna cookies (se §3), som lagras på besökarens dator. Information om besökarens användning av If Säkerhetsbutik överförs i regel till en av Googles servrar i USA och sparas där. Genom aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats kommer därvid IP-adressen dock först att avkortas före överföring inom Europeiska Unionens medlemsstater eller i andra länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en server i USA tillhörande Google för att avkortas där. IP-adressen som inom ramen för Google Analytics sänds via din webbläsare sammanförs inte med andra uppgifter som sparats av Google.

Du kan förhindra registrering av de uppgifter om din användning av webbplatsen, som skapas av cookies (inkl. din IP-adress) genom Google, samt bearbetning av dessa uppgifter genom Google, genom att du laddar ned och installerar pluginet Google Analytics Opt-Out (klicka på länken för att ladda ner pluginet). Alternativt till pluginet i webbläsaren kan du klicka på denna länk för att förhindra registrering genom Google Analytics på denna webbplats. Därvid sparas en opt-out-cookie på din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Om du tar bort dina cookies, måste du åter klicka på denna länk.

 

§6 Säker dataöverföring

All datakommunikation mellan användarens dator och våra system, till exempel information om dina personliga uppgifter eller dina beställningar, sker genom en säker anslutning med kryptering. Vi använder därvid krypteringssystemet TLS (Transport Layer Security) respektive SSL (Secure Socket Layer).

Dessutom säkrar vi våra system med tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, åtkomst, ändring eller distribution av dina data genom obehöriga personer.

 

Denna dataskydds- och sekretesspolicy gäller från och med 1 januari 2018.