Content Search for: 'spårsändare'

 1. Guide om spårsändare och spårsystem

    Med en spårsändare eller ett certifierad spårsystem kan du se var bilen, båten, motorcykeln, anläggningsmaskinen eller annan ägodel befinner sig. Det finns flera goda skäl att installera...
 2. Normer, klassningar och standarder

  På denna sida har vi sammanställt information om vilka krav olika normer,  klassningar och standarder ställer på produkterna avseende produktegenskaper som funktionalitet och motståndskraft. God...
 3. If Säkerhetsbutikens guider

  If Säkerhetsbutikens diverse säkerhetsguider hjälper dig att göra medvetna och korrekta val. Vilken produkt ska jag välja? Vilka lagkrav ställs? Vad betyder alla benämningar? Vilka krav ställe...
 4. Rabatt på försäkringspremien

    Följande säkerhetsprodukter ger rabatt på försäkringspremien och/eller självrisken hos If. Observera även att det kan finnas  krav  avseende installation och användning av specifika säke...
 5. Guide om fordonslås

  Cyklar, mopeder, motorcyklar, bilar, båtar och båtmotorer är mycket stöldbegärliga. Cykelstölder, till exempel, är ett av de vanligaste egendomsbrotten i Sverige med över 66.000 stöldanmälda...
 6. Stöldskydd till bil

  Gör din bil avskräckande för tjuvenCa 12.000 bilar blir stulna varje år i Sverige, därutöver tillkommer över 50.000 stölder från och ur bilen. Många bilstölder är inte längre spontana h...
 7. Båt

  Säker båtresaSverige, Norge och Finland är världens mest fritidsbåttäta länder. Det finns över en miljon fritidsbåtar enbart i svenska farvatten. Många är vi som älskar båtlivet, men de...