JavaScript seems to be disabled in your browser.
Du måste ha JavaScript aktiverat i din webbläsare för att kunna använda funktionaliteten på denna hemsida.

Barnförsäkring

Extra skydd för ditt barn

Ditt barn omfattas av en försäkring genom sin skola eller förskola, men det är inte alltid samhällets skydd räcker till. Sjukdom omfattas till exempel inte i de flesta kommuner, även om det är vanligare än olycksfall.

 

På samma sätt är skyddet dåligt om ditt barn skulle drabbas av en permanent funktionsnedsättning. Vår barnförsäkring täcker upp där samhällets skydd inte riktigt räcker till. Bland annat har vi dubbel ersättning vid allvarlig skada, allt för extra hjälpa de som drabbas hårdast.

  

Fördelar med If Barnförsäkring

Vår barnförsäkring kan köpas fram till den dag barnet fyller 15 år och gäller ända tills barnet fyller 25 år. Självklart är ditt barn försäkrat dygnet runt under årets alla dagar, vid såväl olycksfall som sjukdom.

 

Försäkringen ger rätt till ersättning efter olycksfall eller sjukdom som gör barnet medicinskt invalid. Ersättning för läkarbesök, tandvård, mediciner och resor efter olycksfall ingår också. Försäkringen gäller i hela Norden och upp till ett år utanför Norden.

 

Vill du veta mer? Här kan du läsa mer om och köpa Ifs Barnförsäkring.